- Narzędzia stanowią wsparcie w zakresie codziennych, powtarzalnych czynności, są również odpowiedzią na potrzeby wynikające z nowych regulacji prawnych - podkreśla kancelaria. Platforma dostępna jest pod adresem legaltech.eversheds-sutherland.pl

Aplikacje - poinformowano - powstały w oparciu o wieloletnie doświadczenie ekspertów kancelarii oraz szczegółowe rozpoznanie potrzeb biznesowych klientów. 

Czytaj: Compliance jest niezbędny w firmie, która chce być poważnie odebrana na rynku>>

Początkowo - trzy narzędzie na Platformie

W chwili startu Platformy znajdują się na niej trzy narzędzia: IBBOX Screen, MDR Scan i Outsourcing Scan, dostępne również w wersji na telefon. W najbliższym czasie lista produktów będzie się zwiększać. Kancelaria planuje uruchomić również wersję angielską.

– Platforma zawiera narzędzia, które mają ułatwić i usprawnić radzenie sobie z kwestiami prawnymi. Sam pomysł na nią wywodzi się z praktyki. Gdy byłem dyrektorem departamentu prawnego w zakładzie ubezpieczeń zauważyłem, że są procesy, które można zautomatyzować. Niektóre pytania czy materiały do weryfikacji często się powtarzają. Trochę szkoda pracy radców prawnych na tak powtarzalne czynności. Wprawdzie narzędzia IT nie są w stanie zastąpić prawników, to jednak mogą bardzo pomóc przy wstępnej analizie zagadnienia. Dzięki nim właściciele biznesowi otrzymują  konkretną pomoc merytoryczną, a prawnicy wewnętrzni mogą skoncentrować się na najważniejszych zadaniach. Opracowując koncepcję naszej platformy i narzędzi, jakie będziemy chcieli oferować, spędziliśmy wiele godzin na rozmowach z naszymi klientami, by poznać ich oczekiwania -  mówi Paweł Stykowski, szef zespołu usług finansowych i compliance, pomysłodawca Platformy.  

I dodaje, że Platforma przeznaczone jest dla wszystkich podmiotów zobowiązanych do raportowania schematów podatkowych.Jedno z narzędzi pomaga w zidentyfikowaniu, czy dane uzgodnienie jest schematem podatkowym. Przeznaczone jest dla wszystkich podmiotów zobowiązanych do raportowania schematów podatkowych.

– Znowelizowana Ordynacja Podatkowa od 1 stycznia 2019 roku przewiduje obowiązek raportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (MDR - Mandatory Disclosure Rules). Za nieprzekazanie właściwym organom informacji i danych dotyczących schematów podatkowych albo przekazanie ich po terminie grozi kara grzywny – w 2019 roku może ona wynieść do 21 600 000 zł. Tymczasem dane pochodzące z Ministerstwa Finansów wskazują, że od początku roku do końca marca podatnicy złożyli 702 informacje o schematach podatkowych, w tym większość błędnych. Zdarza się, że opis schematu to zaledwie 1–3 zdania, co jest niezgodne z przepisami i oczekiwaniami organów skarbowych. Na dzień startu Platformy nie są jeszcze znane dane statystyczne dotyczące drugiego kwartału – mówi Anna Derdak, szef praktyki podatkowej w Wierzbowski Eversheds Sutherland. 

Podkreśla też, że przygotowane przez kancelarię narzędzie ułatwia i przyspiesza dokonanie analizy przepisów, prowadząc przez kolejno następujące po sobie przesłanki. Co istotne, plik w formacie PDF, który jest generowany po dokonaniu analizy, dokumentuje jej przebieg.