Jolanta Ojczyk: Jaką rolę w firmie pełni specjalista z zakresu zarządzania ryzykiem braku zgodności, czyli compliance officer?

Bartosz Makowicz: Bardzo ważną. Jest to dla firmy swego rodzaju polisa na życia.  I co ważne, wbrew temu, co wielu sądzi, nie jest on odpowiedzialny za compliance, czyli za to, by w firmie wszyscy postępowali zgodnie z prawem i za ich uchybienia.

Czytaj również: Spółki już dzisiaj powinny wdrożyć systemy zarządzania zgodnością >>

Za co odpowiada compliance officer?

Compliance officer odpowiada za to, by system zarządzania zgodnością zadziałał w firmie. Do jego zadań należy więc wypracowanie takich mechanizmów, które pozwolą efektywnie wypełnić ustawowe wymogi. Od niego zależy zatem jak efektywny będzie system. Na pewno więc compliance oficer jest w centrum takiego systemu.

 

Jakie kompetencje powinien mieć?

Znalezienie dobrego compliance officera z pewnością jest wyzwaniem. Nie ma bowiem kierunku studiów, który przygotowywałyby do pracy na takim stanowisku. Skoro jednak system zarządzania zgodnością ma na celu wykrycie nieprawidłowości, to z pewnością musi być to osoba, która zna się na prawie. Ważniejsze jest jednak, aby była komunikatywna i potrafiła zarządzać ryzykiem, określić je. To jednak nie wszystko. Compliance officer, jak już wspomniałem, stoi w centrum systemu i ma jakiejś wartości. Proszę sobie wyobrazić, że teraz podaję kopertę, żeby  panią przekupić. O tym, czy ją pani weźmie zdecydują wartości i wychowanie. Jak widać compliance officer musi posiadać szeroki wachlarz umiejętności i wartości.

Przeczytaj: Rola HR w obszarach Compliance - przełożenie na praktykę współdziałania >

Czy polskie spółki mają świadomość, że potrzebują w firmie takiego specjalnego oficera?

Są takie, które nie tylko mają taką świadomość, ale już posiadają compliance oficerów czy wręcz specjalne działy.  Szacuję, że stanowią ok. 30-40 proc. wszystkich spółek. Kolejna część firm ma świadomość, że powinna mieć taką osobę. Zwykle to firmy, które są na etapie wdrażania systemu zgodności. W końcu są spółki rodzinne, małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie mają takiej świadomości. One w szczególności powinny pochylić się nad tematem. I to nie z powodu planowanej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, ale dlatego, że system zarządzania zgodnością należy już do kanonu dobrego zarządzania.

Przeczytaj:

Czym jest HR compliance i dlaczego warto go wprowadzać do organizacji >

Regulacje etyczne w zarządzaniu pracownikami - przykład kodeksu nowego typu >

 

 


 

Kim jest compliance oficer? Prof. dr Bartosz Makowicz rozmawia z Prawo.pl