Na zmianie przepisów zyska około 25 mln podatników – szacuje rząd. Z założeń do projektu nowelizacji wynika, że pracujący na umowie o pracę mają obecnie relatywnie wyższy klin podatkowy niż osoby uzyskujące dochody z innych źródeł (np. umowa zlecenia). Przykładowo średnie obciążenie na umowie o pracę w grupie dochodu brutto między 25 tys. zł a 50 tys. zł rocznie wynosi ok. 37 proc., natomiast na niestabilnych umowach cywilnoprawnych 28 proc.

Wyższe koszty uzyskania przychodów pracowników

Projekt ustawy przewiduje ponad dwukrotny wzrost wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy PIT. Obecnie podstawowe pracownicze koszty uzyskania przychodów wynoszą miesięcznie 111,25 zł., rocznie nie więcej niż 1 335 zł. Po zmianach przepisów ma to być 250 zł i 3 tys. zł. Dla osób dojeżdżających koszty są nieznacznie wyższe i wynoszą 139,06 zł miesięcznie i 1668,72 zł rocznie – mają zostać podwyższone do 300 zł i 3,6 tys. zł. Dla wieloetatowców roczne koszty nie mogą obecnie przekroczyć 2 002,05 zł, a dla dojeżdżających wieloetatowców roczne koszty nie mogą być wyższe niż 2 502,56 zł. Po zmianach będzie to 4,5 tys. zł i 5,4 tys. zł.

Zobacz również: Rząd zapowiada zmiany w PIT - według ekspertów to propaganda >>

Rząd planuje, że przepisy o kosztach uzyskania przychodów w nowych wartościach wejdą w życie 1 stycznia 2020 r. i będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.

Niższa stawka PIT

Planowana nowelizacja przewiduje również obniżenie stawki PIT z obecnych 18 do 17 proc. Stawka na poziomie 32 proc. pozostanie niezmieniona. W dalszym ciągu będzie miała zastosowanie do dochodów ponad 85 528 zł.
Jak tłumaczy rząd, obniżenie stawki ma dotyczyć ogółu podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (w tym emerytów i rencistów, a także przedsiębiorców, którzy w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych). Nowa skala, w tym obniżona stawka podatku będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.