Przypomnijmy, w miniony piątek, na dwa dni przed wejściem w życie nowych przepisów, Ministerstwo Finansów kolejny już raz odroczyło reformę poboru podatku u źródła (WHT). Nowe zasady zaczną obowiązywać od stycznia 2020 roku, a nie - jak było planowane - od 1 lipca 2019 roku. Problem jednak w tym, że wydane rozporządzenie dotyczy tylko rozliczeń podatników CIT. Potwierdza to zresztą sam jego tytuł. Jest to bowiem rozporządzenie ministra finansów z 27 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zobacz również: Nowe zasady podatku u źródła dopiero od stycznia 2020 roku >>
 

Celowe pominięcie, czy przypadek?

Oznacza to nic innego, jak to, że minister finansów rozporządzenia z 31 grudnia 2018 roku w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zmienił.

Zobacz w LEX zestawienie: Wyłączenia i ograniczenia w stosowaniu przepisów dotyczących poboru podatku u źródła od 1.01.2019 r. >

Jak tłumaczy Daniel Więckowski, doradca podatkowy, dyrektor w RSM Poland, w przypadku płatności na rzecz podmiotów zagranicznych, będących podatnikami CIT, do końca br. polscy płatnicy powinni stosować dotychczasowe reguły (podobnie, przy wypłacie dywidend do na rzecz krajowych podatników). - Przy czym, warto zwrócić uwagę, że od 1 stycznia 2019 r. płatnicy powinni dochowywać należytej staranności przy weryfikacji możliwości stosowania zwolnień bądź stawek podatku u źródła niższych niż ustawowe – podkreśla ekspert.

Czytaj w LEX: PODATKI - przewodnik po zmianach na 2019 r. >

 

Niespodziewane działanie MF

Więckowski dziwi się, że minister finansów postanowił odroczyć datę obowiązywania art. 26 ust. 2e ustawy o CIT, nie zmieniając jednocześnie rozporządzenia w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o PIT. - W rezultacie, polscy płatnicy, wypłacający należności podlegające WHT na rzecz podatników CIT, nowe regulacje będą stosować dopiero od 1 stycznia 2020 r. Natomiast płatnicy, wypłacający takie same należności nierezydentom, będącym podatnikami PIT, muszą pamiętać o obowiązku potrącenia podatku u źródła od kwoty przekraczającej 2 mln zł, już od 1 lipca 2019 r. – podkreśla Więckowski. Zdaniem eksperta, sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy polski płatnik będzie dokonywał zapłaty na rzecz tak zwanego podmiotu transparentnego, a więc na przykład spółki osobowej. W tym bowiem wypadku może się zdarzyć, że część wspólników (partnerów) będzie podatnikami CIT, a część podatnikami PIT.

Sprawdź w LEX: Jak opodatkować dywidendę wypłaconą niemieckiemu udziałowcowi? >

Zdaniem Wiktora Samborowskiego, doradcy podatkowego, menadżera w PwC, problem jest realny i w danych sytuacjach może wręcz dyskryminować niektóre podmioty. W efekcie, niektórzy polscy płatnicy, z uwagi na niejasność nowych przepisów, mogą z ostrożności pobierać podatek u źródła przy płatnościach do zagranicznych spółek osobowych oraz osób fizycznych (nierezydentów).  - W praktyce zamieszanie może wynikać z faktu, iż pierwotne zawieszenie przepisów ustawy o CIT oraz ustawy o PIT zostało uregulowane w ramach dwóch odrębnych rozporządzeń. Ponownie odraczając przepisy w czasie, Ministerstwo Finansów wydało tylko jedno rozporządzenie, co właśnie skutkuje zaistniałym problemem - tłumaczy ekspert. Samborowski jednocześnie zwraca uwagę, że rozporządzenia (zarówno pierwotne, jak i to obecne) zawieszały jedynie cześć nowych przepisów podatku u źródła, co oznacza obowiązek weryfikacji zagranicznych podmiotów (w tym kompletowania dodatkowej niezbędnej dokumentacji) już od 1 stycznia 2019 r. (bez względu na podstawę prawną, tj. ustawę o CIT i / lub ustawę o PIT).

Sprawdź w LEX: Czy zmiana przepisów zaostrzających wypłaty dywidendy powyżej 2.000.000 zł dotyczy zarówno zagranicznych właścicieli, jak i polskich? >

Brakiem odpowiedniej zmiany przepisów dotyczących PIT jest zaskoczony również Piotr Junczewski, dyrektor finansowy w Mondial Assistance. Jego zdaniem, takie same reguły powinny być przyjęte zarówno wobec podmiotów rozliczających w Polsce PIT, jak i CIT. Teraz wobec jednych i drugich należy stosować dwa różne rozwiązania prawne. Junczewski tłumaczy, że wymusi to na działach finansowo-księgowych w firmach obowiązek m.in. przeprowadzania dodatkowej weryfikacji statusu kontrahentów i stosowania dwóch systemów rozliczeń.

Do chwili publikacji tekstu Ministerstwo Finansów nie odpowiedziało na nasze pytanie o powody pominięcia podatników PIT.