To już kolejne odroczenie terminu wejścia w życie przepisów o podatku u źródła. Nowe regulacje zostały uchwalone pod koniec 2018 r. W pierwszej wersji miały zacząć obowiązywać od stycznia br. Po dużej fali krytyki ze strony podatników i krótkim vacatio legis, resort finansów zdecydował wtedy, że przepisy wejdą w życie nie w styczniu, lecz 1 lipca 2019 r.

W piątek, 28 czerwca br., w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra finansów, z którego wynika, że nowe zasady pobierania podatku u źródła zaczną obowiązywać za kolejne sześć miesięcy – dopiero od 1 stycznia 2020 r.

Czytaj w LEX: Zaostrzenie reguł pobierania podatku u źródła >
 

- Samą decyzję o kolejnym odroczeniu stosowania nowych przepisów w zakresie podatku u źródła, należy ocenić pozytywnie - tłumaczy Paweł Rosiński, doradca podatkowy w Instytucie Cen Transferowych. - Szkoda tylko, że ustawodawca już kolejny raz postanawia zmienić reguły gry w ostatniej chwili. Takie zachowanie podważa zasady pewności prawa podatkowego oraz zaufania obywatela do państwa. Podatnicy mają prawo planować swoje interesy i nie powinni być zaskakiwaniami nowymi rozwiązaniami legislacyjnymi - tłumaczy ekspert.

Zobacz procedurę w LEX: Ryczałty rozliczane przez płatnika >
 

Zdaniem Krzysztofa Czekaja, doradcy podatkowego w GWW, opublikowane w ostatni piątek rozporządzenie ministra finansów dotyczące nowego terminu wejścia w życie niektórych zasad poboru podatku u źródła wzbudza mieszane uczucia. Podkreśla, że z jednej strony płatnicy i podatnicy będą mieli dodatkowe sześć miesięcy na podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie zawieranych transakcji przed zakusami fiskusa, z drugiej zaś, opublikowanie rozporządzenia w ostatnim dniu roboczym przed niedoszłym wejściem w życie nowych zasad poboru podatku u źródła może być odbierane jako kolejny argument potwierdzający tezę, że Ministerstwo Finansów zdając sobie sprawę z jakości tych przepisów i konsekwencji ich wejścia w życie, postanowiło odsunąć problemy o kolejne pół roku, także od siebie.

 

 

- W świetle wielu wątpliwości związanych z opublikowanym nie tak dawno przez MF projektem objaśnień w sprawie poboru podatku u źródła teza ta wydaje się być uzasadniona. Należy mieć nadzieję, że te sześć miesięcy zostanie przez MF produktywnie wykorzystane na realizację choćby części postulatów dotyczących nowych przepisów poboru WHT (zgłaszanych zarówno przez przedstawicieli biznesu, jak i doradców zajmujących się kwestiami podatkowymi) i że efekty prac (także nad objaśnieniami) zostaną podane do publicznej wiadomości znacznie wcześniej, niż dotychczasowe komunikaty MF w tej sprawie - zwraca uwagę Czekaj.

Zobacz również: Zatrudnienie młodego pracownika może być schematem podatkowym >>