Odebranie dziecka rodzinie pod kontrolą sądu

Bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie, które - w wyniku nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - uzasadni odebranie przez pracownika...

02.08.2010

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie po nowelizacji

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mają na celu skuteczniejszą walkę ze zjawiskiem przemocy w rodzinie. W dużym stopniu zmiany te, które weszły w życie 1 sierpnia br., dotyczą...

02.08.2010

Zakaz kar cielesnych już obowiązuje

Zmiana postaw społeczeństwa i wskazanie na inne metody wychowawcze to cel nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Od 1 sierpnia 2010 r. obowiązuje ustawa z 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy...

01.08.2010

Zmiany w rachunkowości budżetowej

Całkowicie odmienny system przepływów środków europejskich, który wynika z ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i obowiązuje od 1 stycznia 2010 r. spowodował, że koniecznym stało się...

30.07.2010

Nieuczciwi beneficjenci w rejestrze wykluczonych

Podmioty wykluczone z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich trafią do specjalnego rejestru. Dzięki temu instytucje...

29.07.2010

Uposażenie funkcjonariuszy BOR

Od 28 lipca 2010 r. funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu otrzymają nowy dodatek do uposażenia. Jest to tzw. dodatek zagraniczny.

29.07.2010

Rząd przyjął Politykę konsumencką na lata 2010-2013

Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął Politykę konsumencką na lata 2010-2013, przedłożoną przez prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów. Stanowi ona kontynuację działań podejmowanych przez UOKIK z...

28.07.2010

INTRASTAT w zasadzie elektronicznie

Zgłoszenia INTRASTAT co do zasady mają być składane wyłącznie w formie elektronicznej. Forma pisemna zachowana zostanie jedynie w jednostkowych przypadkach, możliwych do stosowania wyłącznie za zgodą...

26.07.2010

Nowe uprawnienia dla rzecznika praw dziecka

Rzecznik praw dziecka uzyska więcej uprawnień procesowych. Będzie mógł występować przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz wnosić skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego. To zmiany proponowane w senackim...

24.07.2010

Nowy dowód osobisty już od urodzenia

Sejm przyjął w piątek jednogłośnie ustawę o nowych dowodach osobistych, zakładającą, że od 2011 roku będziemy mogli posługiwać się elektronicznym dokumentem tożsamości, a prawo do niego będzie...

24.07.2010

Biegły uznaje oskarżonego winnym, sąd wydaje wyrok

Biegła, której opinia stała się kluczowa dla skazania Krzysztofa S., z upływem czasu zyskiwała coraz większe przekonanie, co do tego, że pokrzywdzone były molestowane seksualnie. Nie przeprowadziła...

23.07.2010

Mniej nadzoru ministra nad prawnikami

Minister sprawiedliwości zachowa wyłącznie kompetencję do wydania polecenia wszczęcia dochodzenia przeciwko konkretnemu adwokatowi, radcy prawnemu lub aplikantowi. Nie będzie już mógł nakazać...

23.07.2010

Trochę lżej komornikowi

Komornik, jeśli mu to nie będzie na rękę, nie musi przyjmować do egzekucji spraw z całej Polski. To główna zmiana w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji, jaką w czwartek 22 lipca br. uchwalił...

23.07.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski