Zgoda na ratyfikację umowy podatkowej z Danią

Jeszcze tylko ratyfikacja przez Prezydenta dzieli polskich rezydentów świadczących pracę w Danii do stosowania do dochodów z pracy najemnej metody wyłączenia z progresją. 14 września została...

15.09.2010

Rząd oceni propozycje zmian w konstytucji

We wtorek rząd przyjmie stanowisko wobec przygotowanego przez PO projektu zmian w konstytucji, dotyczącego zmniejszenia liczby parlamentarzystów i osłabienia prezydenckiego weta. Ministrowie zajmą...

14.09.2010

W administracji zrównają wiek emerytalny

Zwolnienie pracownika samorządowego mianowanego, jak i urzędnika państwowego mianowanego będzie możliwe bez względu na płeć dopiero po osiągnięciu wieku 65 lat. Taką możliwość zakłada projekt ustawy...

14.09.2010

GIODO będzie miał więcej uprawnień

Generalny Inspektor Danych Osobowych otrzyma możliwość występowania do instytucji i organów z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie w ściśle określonym terminie, tak jak może czynić RPO lub Rzecznik...

14.09.2010

Będzie więcej zwolnień podatkowych

Kwatera dla zatrudnionego bez podatku. Korzystniejsze rozliczenie świadczeń dla rencistów. Mogą stracić studenci wspomagani stypendiami. Takie m.in. zmiany w katalogu zwolnień z PIT proponuje...

14.09.2010

Od nowego roku wzrośnie płaca minimalna

Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych uzgodniła wysokość płacy minimalnej na 2011 rok. Od 1 stycznia ma ona wynosić 1408 zł brutto. Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 91...

14.09.2010

UE wprowadzi rejestr (nie)bezpiecznych armatorów

Przyjęte przez Komisję Europejską 13 września b.r. rozporządzenie przewiduje wprowadzenie od 1 stycznia 2011 r. rejestru internetowego, w którym będą ujawniane nazwy firm żeglugowych osiągających...

14.09.2010

Surowe kary za trucie środowiska

Nawet na pięć lat można będzie trafić do więzienia za niebezpieczne dla ludzi skażenie powietrza, wody lub gleby. Takie zmiany przewiduje przyjęty 14 września przez Radę Ministrów projekt nowelizacji...

14.09.2010

Rząd chce reformować szkolnictwo wyższe

Zwiększenie wolności programowej uczelni oraz podniesienie jakości i efektywności systemu szkolnictwa wyższego - to cele przyjętych przez Radę Ministrów zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i...

14.09.2010

Ustawa żłobkowa zwiększy przyrost naturalny?

Umożliwienia dużej grupie rodziców i opiekunów podjęcia aktywności zawodowej oraz wspieranie prokreacyjnych tendencji młodych małżeństw oraz gwarantowanie fachowej pomocy w wychowywaniu dzieci -...

14.09.2010

Postępowanie podatkowe ma być bardziej transparentne

Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej, przygotowany przez nadzwyczajną komisję sejmową "Przyjazne Państwo" zakłada zwiększenie transparentności procesu...

13.09.2010

Agencje celne przedstawicielami podatkowymi

Pełnienie funkcji przedstawiciela podatkowego i wykonywanie niektórych czynności doradztwa podatkowego przez agencje celne, także w przypadku, gdy nie będą miały uprawnień do zawodowego wykonywania...

13.09.2010

Polska nie wprowadza unijnych zmian do prawa lotniczego

Osoby niepełnosprawne powinny mieć możliwości podróżowania samolotami porównywalne z innymi obywatelami. Dostosowanie polskiego prawa lotniczego do tego rozporządzenia idzie jednak bardzo opornie....

13.09.2010

Nie ma porozumienia ws. płacy minimalnej

Związkowcy i pracodawcy negocjujący w Komisji Trójstronnej nie doszli w poniedziałek do porozumienia w sprawie wysokości płacy minimalnej w 2011 r. Oznacza to, że obowiązującą w przyszłym roku...

13.09.2010

MG: w październiku projekt ustawy o usuwaniu barier

W październiku 2010 r. przedstawimy Radzie Ministrów projekt ustawy o zmniejszaniu obciążeń dla przedsiębiorców i obywateli. Zaproponowane zmiany uproszczą przepisy i ułatwią prowadzenie działalności...

13.09.2010