Tematem poniedziałkowego posiedzenia rządu ma być również projekt nowelizacji ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt, a także projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Czyta: Szałamacha: budżet realizuje program prorodzinny>>

W czwartek projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzającej program "Rodzina 500 plus", zaakceptował Komitet Stały Rady Ministrów. Szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zapewniała, że kluczowe elementy regulacji nie zostały zmienione. "Rozstrzygnęliśmy wszystkie uwagi zgłoszone do projektu. Środki finansowe na realizację tego programu są zabezpieczone" - zapewniał również szef Komitetu Stałego Henryk Kowalczyk na czwartkowej konferencji prasowej.

Czytaj: MF obawia się o pieniądze na program 500+>>

Program "Rodzina 500 plus" przewiduje wprowadzenie świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko; w przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) - również na pierwsze dziecko. Resort rodziny chce, by świadczenie było wypłacane od kwietnia.

Świadczenie ma wypłacać urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych. Uprawnionych do niego ma być 2 mln 700 polskich rodzin. Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać co roku w miejscu zamieszkania.

W poniedziałek rząd zajmie się też projektem noweli ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt, autorstwa resortu rolnictwa. Zmiana przepisów krajowych jest konieczna ze względu na przyjęcie przez Komisję Europejską bardziej szczegółowych rozwiązań dotyczących systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt koniowatych, niż te, które obowiązywały dotychczas.

Z kolei celem projektu noweli rozporządzenia ws. szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR, który znalazł się w porządku obrad rządu, jest "wprowadzenie możliwości udzielania kredytów bankowych przeznaczonych na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji rolnej w okresie oczekiwania na wypłatę płatności bezpośrednich za 2015 r.".

"W wyniku przedłużania się terminu oddania systemu informatycznego, umożliwiającego realizację przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) płatności bezpośrednich za 2015 r., część gospodarstw rolnych może mieć problemy z utrzymaniem płynności finansowej. Proponuje się zatem utworzenie nowej, nieoprocentowanej dla producenta rolnego, linii kredytowej, w ramach której banki będą udzielały z własnych środków na okres do sześciu miesięcy, kredytów obrotowych na sfinansowanie kosztów produkcji rolnej. Całość oprocentowania zapłaci za kredytobiorców Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Producent rolny będzie ponosił wyłącznie koszty prowizji" - podkreślono w uzasadnieniu do projektu.(PAP)