Wdrażaniu zasad ratyfikowanej przez Polskę w 2012 r. Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych poświęcono jedną z konferencji towarzyszących Targom "Rehabilitacja", które w czwartek rozpoczęły się w Łodzi.

Prezes PFRON-u Teresa Hernik powiedziała PAP, że konwencja to dokument skierowany do całego społeczeństwa, do wszystkich resortów, samorządów, organizacji. Według niej istotą konwencji jest włączenie niepełnosprawnych w nurt życia społecznego. „Nie nadopiekuńczość, ale danie im szansy stanowienia o sobie, wolnego wyboru szkoły, zawodu, pracy. Konwencja nakazuje nam integrację zamiast dyskryminacji" - zaznaczyła.
W ocenie Hernik obowiązujące w Polsce prawo dotyczące niepełnosprawnych nie jest najgorsze. „Najgorsza jest mentalność społeczna. Na targach +Rehabilitacja+ widzimy ogromny postęp technologiczny i innowacyjne produkty dla niepełnosprawnych. Za nimi musi iść postęp w świadomości społecznej" - podkreśliła.Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych wprowadziła nowe podejście do niepełnosprawności; stanowi, że to nie indywidualne ograniczenia, ale zewnętrzne bariery utrudniające uczestniczenie w życiu czynią człowieka niepełnosprawnym. Podkreśla ona, że osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do uczestnictwa w życiu społecznym, również do pracy, na zasadzie równości z innymi osobami.W myśl Konwencji do objętej nią grupy zalicza się osoby, które "mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami".
Oznacza to, że Konwencja definiuje niepełnosprawność jako problem społeczny, a nie sprawę osoby nią dotkniętej. Jak powiedział organizator targów Paweł Babij, prezentowany na nich zaawansowany technologicznie sprzęt rehabilitacyjny i ułatwiający codzienne życie osób niepełnosprawnych jest ilustracją zmian zachodzących w rozumieniu potrzeb tej grupy społecznej. Wiele urządzeń wystawianych przez 200 producentów z ośmiu krajów ma na łódzkich targach swoje rynkowe premiery.Jednym z nich jest amerykański bioniczny egzoszkielet Ekso GT, czyli szkielet zewnętrzny, przeznaczony do rehabilitacji pacjentów z niedowładem kończyn, m.in. po udarach, ze stwardnieniem rozsianym czy też z przerwanym rdzeniem kręgowym. Przed założeniem egzoszkieletu, który stanowi rodzaj mechanicznej powłoki mocowanej na zewnątrz ciała pacjenta, do komputera kierującego urządzeniem wprowadzane są dane dotyczące schorzenia i parametrów ciała chorego. „Szkielet wstaje za pacjenta i może wykonywać za niego ruchy - w zależności od potrzeb, np. gdy osoba jest porażona połowicznie, urządzenie porusza tylko jedną nogę, jeśli pacjent ma przerwany rdzeń kręgowy, ale ma sprawne ręce, to on sam może wywoływać kroki przez ich odpowiednie ustawienie" - powiedział przedstawiciel dystrybutora sprzętu, Łukasz Gajewski.
Dzięki egzoszkieletowi - według producenta - możliwe jest szybsze przywrócenie prawidłowej funkcji chodu pacjentom po udarze. Terapia zmniejsza napięcie mięśni, poprawia stan psychiczny chorego, pomaga pozbyć się dolegliwości ze strony układu pokarmowego i moczowego.Na łódzkich targach prezentowany jest także urządzenie do trójwymiarowej rehabilitacji. To system umożliwiający aktywne poruszanie się pacjenta z różną prędkością we wszystkich płaszczyznach przestrzeni, przy czym siłą napędową jest siła jego mięśni. Urządzenie ma szerokie zastosowanie w rehabilitacji osób z chorobami neurologicznymi i ortopedycznymi, m.in. udarami, stwardnieniem rozsianym, mózgowym porażeniem dziecięcym czy parkinsonizmem.Zdaniem organizatorów, wśród ciekawszych produktów prezentowanych na targach są również fotel do stymulacji elektromagnetycznej mięśni dna miednicy, stosowany w chorobach układu moczowo-płciowego i dynamiczne ortezy skonstruowane z myślą o cukrzykach i zapobiegające powstawaniu owrzodzeń. Jest także siodło rehabilitacyjne dla dzieci z dysfunkcjami motorycznymi, które pozwala na wykonywanie w domu ćwiczeń przeniesionych z hipoterapii.XXII Międzynarodowym Targom Sprzętu Rehabilitacyjnego "Rehabilitacja" towarzyszy cykl konferencji i szkoleń przeznaczonych dla fizjoterapeutów oraz osób niepełnosprawnych. Impreza zakończy się w sobotę. (PAP)