SN: "cinkciarz" nie jest słowem obraźliwym

Słowo cinkciarz nie jest obraźliwe. Po 1989 r. wymiana walut stała się legalna, a określenie to nabrało obecnie innego znaczenia niż w PRL - stwierdził Sąd Najwyższy uchylając wyrok w sprawie...

21.01.2017

Strasburg: aktorka "zupełnie nieznana" to nie obraza

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 19 stycznia stwierdził, iż sąd krajowy, który uznał, że nazwanie aktorki przez dziennikarza zupełnie nieznaną naruszyło jej prawa osobiste i zasądził...

20.01.2017

SN: nie ma mandatu za picie alkoholu nad rzekami

Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w sprawie karania za picie alkoholu na bulwarach nad rzekami. Jednak w uzasadnieniu postanowienia stwierdził, że nie jest to zabronione w całej przestrzeni...

19.01.2017

SN: konkubinat rozliczony na korzyść kochanki

Gdy kończy się związek nieformalny, strony mogą wystąpić o rozliczenie nakładów poniesionych w czasie jego trwania wraz z waloryzacją i odsetkami, ale muszą żądania umieścić w pozwie - orzekł Sąd...

19.01.2017
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski