WSA: można zmusić wspólnotę do remontu budynku

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, w celu przymuszenia wspólnoty mieszkaniowej do przeprowadzenia pracy remontowych, może nałożyć na członków zarządu grzywny - uznał Wojewódzki Sąd...

03.09.2016

WSA: linie kolejowe nie należą do PKP, przejmują je gminy

Sąd orzekł, że nieruchomość - linia kolejowa łącząca Łódź Kaliską z Dębicą została prawidłowo przejęta przez gminę z mocy prawa, gdyż spółka PKP nie przedstawiła żadnego dokumentu, że sprawowała nad...

01.09.2016

SN: zakaz zbliżania się nie może być bezterminowy

W tej sprawie dwa elementy są niecodzienne: Prokurator Generalny wnosi kasację na korzyść skazanego za brutalne pobicie, oraz wyrok bezterminowego zakazu zbliżania się do ofiary. Sąd Najwyższy...

31.08.2016

NSA: akta konkursowe nie są informacją publiczną

Informacją publiczną nie są dane osoby, wobec której toczy się postępowanie administracyjne - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny oddalając skargę uczestnika konkursu na dofinansowanie z funduszu...

27.08.2016

WSA: nie używana sieć do rozbiórki na koszt gminy

Jeśli do spółki komunalnej aportem wniesiono sieć kanalizacyjną należącą do gminy, to gmina jest obowiązana jako inwestor na swój koszt dokonać czynności nakazanych w decyzji inspektora nadzoru...

23.08.2016

SN: sąd jeszcze raz zbada sprawę znieważenia Romów

Po wyroku Sądu Najwyższego sąd rejonowy jeszcze raz oceni, czy internauta zachęcający do izolacji lub wygnania Romów popełnił przestępstwo. Wcześniej dwie instancje uznały, że czyn oskarżonego nie...

23.08.2016