SN: skrzypaczka w orkiestrze wykonuje zlecenie

Jednorazowe wykonanie koncertu przez skrzypaczkę, która nie była solistką, objęte jest umową zlecenia, a nie umową o dzieło, nawet jeśli wykonanie było artystyczne - orzekł Sąd Najwyższy nakazując od...

11.01.2017

WSA: uchylenie decyzji o zakazie sprzedaży e-niań

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nie powinien opierać swojej decyzji o zakazie sprzedaży monitorów ruchu dla niemowląt tylko na informacjach...

05.01.2017

NSA: odpady musi usunąć zarządzający działką

Zdaniem NSA błędnie ustalony stan faktyczny nie ma znaczenia dla nakazania wywozu odpadów. Wystarczy domniemanie, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na...

03.01.2017

SN: sąd skazał nieboszczyka na 2,5 lata więzienia

Oskarżony zmarł cztery dni przed ogłoszeniem wyroku, a mimo to sąd skazał go na karę więzienia. Wydanie wyroku skazującego w razie śmierci oskarzonego, powoduje uchylenie orzeczenia, przy czym bez...

30.12.2016

SA: ważny zapis na sąd polubowny w umowie spółki

Sąd Apelacyjny uznał, że zapis na sąd polubowny zawarty w umowie spółki z o.o., której wspólnikami były strony postępowania, był skuteczny. Zapis ten został bowiem zawarty w umowie spółki, określenie...

28.12.2016
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski