SA: weksel ma ułatwiać dochodzenie roszczenia

Nie można wykładać przepisów prawa wekslowego w sposób, który prowadzi do uniemożliwienia wierzycielowi wekslowemu roszczenia, które bez wątpienia mógłby realizować nie posiadając weksla - orzekł Sąd...

21.03.2017

SA: zgodna wola spółdzielców ponad zapisami statutu

Postanowienia statutu spółdzielni mają charakter umowy, a co za tym idzie, przy wykładni jego postanowień należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel poszczególnych zapisów aniżeli...

19.03.2017