Według Sądu Najwyższego art. 12 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego ani ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie zawiera upoważnienia do wydawania zaświadczeń o konieczności zmiany zamieszkania przez osoby trzecie. Godność zawodu lekarza była naruszona - dodał sąd.

Czytaj też>> SN: lekarz ukarany upomnieniem za niestaranność

- Chybiony był także zarzut, że lekarz nie ma wpływu, na to w jaki sposób wydane zaświadczenie będzie wykorzystane przez pacjenta.

Więcej>
SN: lekarz nie może zalecać mężowi pacjentki, by się od niej wyprowadził

 

System Prawa Medycznego. Tom I. Pojęcie,, Rafał Kubiak

System Prawa Medycznego. Tom I. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego [PRZEDSPRZEDAŻ]