Nakaz nieprawomocny, egzekucja nieważna

Egzekucja komornicza przeprowadzona na podstawie nieprawomocnego nakazu zapłaty jest nieważna, dlatego firma, która zleciła ją komornikowi, powinna zwrócić ściągnięte już tą drogą pieniądze - orzekł...

07.09.2012

SN: ziemi rolnej nie może kupić hotelarz

Agencja Nieruchomości Rolnych ma prawo pierwokupu przed innymi nabywcami ziemi rolnej. Wyjątek stanowią rolnicy gospodarujący, którzy mieszkają w tej samej gminie, co sprzedawana nieruchomość orzekł...

06.09.2012

SN: nie ma długu - nie ma hipoteki

Hipoteka gwarantująca zwrot pożyczki nie powstanie, jeśli pożyczkodawca nie przekazał pożyczkobiorcy przedmiotu pożyczki - orzekł Sąd Najwyższy. SN uchylił wyrok sądu II instancji, który nieuważnie...

05.09.2012

Kary więzienia za propagowanie faszyzmu

Na kary po roku więzienia bez zawieszenia skazał w piątek Sąd Okręgowy w Białymstoku czterech młodych mieszkańców miasta, oskarżonych o publiczne propagowanie faszyzmu i nawoływanie do nienawiści na...

31.08.2012

Strasburg: nie mylić pojęć "dziecko" i "embrion"

Zakaz badania zarodków przed implantacją w procedurze zapłodnienia in vitro narusza prawo do życia rodzinnego i prywatnego nosicieli chorób dziedzicznych uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka w...

29.08.2012

Oferta to zobowiązanie wykonawcy

Za treść oferty uznaje się zobowiązanie wykonawcy do spełnienia na rzecz zamawiającego oznaczonego w SIWZ świadczenia, w sposób opisany i za oferowaną cenę - wynika z orzeczenia Krajowej Izby...

29.08.2012

SN: nierówne traktowanie musi być wykazane przed sądem

Dyskryminację należy udowodnić, wskazując kryterium gorszego traktowania - orzekł Sąd Najwyższy. Nie można porównywać sytuacji dwóch osób zatrudnionych na różnych stanowiskach zróżnicowanie statusu...

27.08.2012

Małżonek może dostać świadczenie pielęgnacyjne

Przesłanka negatywna, uniemożliwiająca przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, nie dotyczy małżonka osoby wymagającej opieki, spełniającego wymogi do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego -...

24.08.2012