NSA: VAT nie wywołuje skutków podatkowych

Różnice kursowe wynikające z kwot podatku od towarów i usług nie mogą być samodzielnie kwalifikowane, jako koszt lub przychód podatkowy. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 20 lipca 2012 r.

23.08.2012

NSA: odmowa odpowiedzi to nie to samo co odmowa zeznań

Prawo odmowy zeznań należy odróżnić od przysługującego świadkowi prawa odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania. Takie stanowisko wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 lipca 2012 r.

22.08.2012

SN: umowy na więcej niż dwa lata nie są bezterminowe

Pracownicy, którzy przed wejściem w życie tzw. ustawy antykryzysowej, czyli przed 22 sierpnia 2009 r., zawarli z pracodawcą umowę terminową na dłużej niż dwa lata, nie mogą żądać uznania jej za...

09.08.2012

NIK nie ma litości dla dzieci swoich pracowników

Przez 13 lat NIK i Skarb Państwa odmawiali wypłaty zadośćuczynienia dziecku pracownika tych instytucji, które utraciło oko na koloniach organizowanych przez wojewodę. SN 8 sierpnia br. uznał, że...

08.08.2012