Problem prawny powstał w toku rozpatrywania sprawy sędziego z Przemyśla Grzegorza T. Sąd wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania dyscyplinarnego do czasu zakończenia postępowania karnego toczącego się przeciwko sędziemu Grzegorzowi T. 

Wiecej>>>