Zamawiający, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ma na celu udzielenie zamówienia wykonawcy zdolnemu do realizacji tego zamówienia. Weryfikacji takiej dokonuje on m.in. na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów, żądanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, których ocena następuje w oparciu o ukształtowany i zamieszczony w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków.
Izba podkreśla, że zamawiający nie ma możliwości zmiany, korygowania lub dopasowywania na etapie oceny ofert postawionych wcześniej wymagań w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu ani przez ich zliberalizowanie ani przez ich interpretowanie ponad to co było zawarte w SIWZ. Działanie takie stanowi zmianę, swego rodzaju dopasowanie odpowiednio opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków w postępowaniu do złożonych wraz z ofertą dokumentów lub dopasowanie ukształtowanego opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków do faktycznych niedookreślonych wcześniej wymagań zamawiającego. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków musi być jednoznaczny, a dokumenty jakimi ma wykazać się wykonawca, aby wypełnić wymagania zamawiającego muszą być konkretnie określone.
(KIO 1711/12)

Anna Stańczuk
Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP