Otwarty dostęp do publikacji naukowych?

Tylko ok. 35 proc. publikacji naukowych na świecie ukazuje się w otwartym dostępie. Tymczasem warto, by wszystkie były udostępniane bezpłatnie przekonywali eksperci z różnych krajów na wtorkowym...

11.03.2014

Nowe unijne przepisy o ochronie danych będą kosztowne

Już w środę odbędzie się głosowanie Parlamentu Europejskiego nad stanowiskiem w sprawie reformy przepisów o ochronie danych osobowych. Ich wprowadzenie w życie oznaczać będzie dodatkowe koszty dla...

11.03.2014

Od czerwca większa ochrona konsumentów

Od czerwca polskie firmy będą musiały stosować przepisy unijnej dyrektywy dotyczące praw konsumentów. Ujednolicenie w całej UE tych przepisów - zdaniem ekspertów - oznacza większą ochronę konsumentów...

10.03.2014

Równe traktowanie likwiduje przemoc

Polska musi do 2015 r. impelementować dyrektywę UE o minimalnych standardach pomocy ofiarom przestępstw. A w tej dyrektywie słowo gender pojawia się kilkanaście razy - przypomina dyr. Monika...

09.03.2014

Standardy strasburskie uwzględniać już w projektach

Stworzenie mechanizmu obligatoryjnego opiniowania projektów aktów normatywnych pod kątem ich zgodności z wiążącymi Polskę umowami międzynarodowymi dotyczącymi ochrony praw człowieka - takie zmiany w...

08.03.2014

Tusk: prawa kobiet to nie wymysł feministek

Prawa kobiet to nie jest wymysł feministycznych środowisk, to jest test na to, czy Polska zakorzeniła się w cywilizacji zachodu, gdzie kultura góruje nad siłą, dialog jest ważniejszy od konfliktu -...

08.03.2014

Prowokować można, ale zgodnie z prawem

Prowokacja dziennikarska nie może łamać prawa. Powinna prowadzić do wykrycia sprawców lub przestępstw i być przeprowadzona w ważnym interesie społecznym - takie wnioski wynikają z czwartkowego...

07.03.2014

Gowin chwali polskich sędziów i siebie

Mam wiele zastrzeżeń do funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jako obywatelowi i jako ministrowi często oczy mi się rozszerzały ze zdumienia, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości -...

06.03.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski