Egzamin prokuratorski zaliczyło 86 proc. zdających

Prawnicy

Tegoroczny egzamin prokuratorski zdało blisko 86 proc. osób, które do niego przystąpiły. Najgorzej poszło asystentom prokuratorów. W tej grupie zdały tylko dwie osoby spośród dziewięciu.

30.07.2014

Kancelaria DZP wspierała PLL LOT

Rynek

PLL LOT przy wsparciu DZP uzyskało ostateczną zgodę Komisji Europejskiej na realizację Planu Restrukturyzacji. Wtorkowa decyzja umożliwia przewoźnikowi kontynuowanie tego projektu.

30.07.2014

TK we wrześniu zajmie się prawem o zgromadzeniach

Na 18 września Trybunał Konstytucyjny wyznaczył termin rozprawy dotyczącej przepisów o zgromadzeniach, m.in. możliwości zakazu przeprowadzenia dwóch manifestacji w tym samym miejscu i czasie. Według...

29.07.2014

KE: pomoc państwa dla PLL LOT zgodna z prawem

Komisja Europejska uznała, że pomoc na restrukturyzację w wysokości 804 mln zł (ok. 200 mln euro), którą Polska planuje przyznać na rzecz Polskich Linii Lotniczych LOT, jest zgodna z unijnymi...

29.07.2014

Przesyłki sądowe i tak trafią na pocztę?

Prywatni listonosze chcą zostawiać przesyłki awizowane w placówkach państwowego konkurenta. Poczta nie mówi nie. Oznaczałoby to, że przysyłki z sądów i prokuratury byłyby do odbioru w placówkach...

29.07.2014

KNF: reklama kredytu ma mówić o zyskach i o kosztach

Reklamy produktów lub usług banków, firm ubezpieczeniowych, towarzystw emerytalnych czy kas spółdzielczych nie będą mogły eksponować korzyści w taki sposób, który powodowałby umniejszenie znaczenia...

29.07.2014

Centrala SKOK-w bez statutu

Komisja Nadzoru Finansowego odmówiła zatwierdzenia statutu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej - poinformowano na stronie internetowej Urzędu KNF.

28.07.2014