Psychologia obiektywnego postrzegania - pułapki komunikacyjne oraz błędy percepcji (błąd atrybucji, efekt halo, projekcja, przeniesienie).Obrona przed manipulacją - jakie „chwyty" stosują strony aby wpłynąć na decyzję Sędziego (reguły wpływu społecznego i gry manipulacyjne).Jak świadomie wykorzystać mowę ciała do wzmacniania wizerunku sędziego. Świadome operowanie środkami ekspresji głosu - akcent, pauza, intonacja, tempo. Ćwiczenie wystąpień przed kamerą - trening umiejętności autoprezentacyjnych.
Sędziowie uczyli się obrony przed "chwytami", które stosują strony postępowania, aby wpłynąć na wyrok. Jako przykład takich metod sędzia Jacek Orłowski z Pisza podał zachowania kobiet, które czasami płaczą, lamentują i mdleją na salach rozpraw. W takich sytuacjach sędziowie muszą rozróżnić prawdziwe zachowania od próby manilpulacji, bo sprawiedliwość musi być ślepa.
W dniach 30 maja - 1 czerwca 2012 r. w  Hotelu "Albatros" w Serwach odbyła  się  konferencja  szkoleniowa "Współczesne wyzwania dla sądów" zorganizowana przez  Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" Oddział w Suwałkach we współpracy z  Wyższą  Szkołą Administracji  Publicznej im. Stanisława Staszica w  Białymstoku i Sądami okręgu suwalskiego. Wzięło w niej udział 57 sędziów z  miejscowego oddziału  stowarzyszenia.

Źródło: SSP "Iustitia"