Stanowiska sędziego sądu okręgowego zostały zwolnione w Sądzie Okręgowym w Gliwicach; w Sądzie Okręgowym w Katowicach; w Sądzie Okręgowym w Krakowie (2 stanowiska); w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce; w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim; w Sądzie Okręgowym w Płocku; w Sądzie Okręgowym w Radomiu (2 stanowiska); w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie; w Sądzie Okręgowym w Szczecinie (2 stanowiska); w Sądzie Okręgowym w Toruniu; w Sądzie Okręgowym we Włocławku; w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.
Stanowiska sędziego sądu rejonowego zostały zwolnione w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku (3 stanowiska); w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku; w Sądzie Rejonowym w Jaworznie; w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze; w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach; w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu; w Sądzie Rejonowym w Lubaniu; w Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim; w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi; w Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu; w Sądzie Rejonowym w Pszczynie; w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim; w Sądzie Rejonowym w Tychach.
Informacja pochodzi z obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2012 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich (M. P. z dnia 12 czerwca 2012 r., poz. 395).

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), każdy, kto spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego sądu powszechnego, o którym mowa w art. 55 § 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych, może zgłosić swoją kandydaturę na jedno wolne stanowisko sędziowskie, w ciągu miesiąca od obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich. Zgłaszający swoją kandydaturę wypełnia w dwóch egzemplarzach kartę zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziowskie oraz dołącza do niej informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby i zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, z zastrzeżeniem art. 58 § 4a. Zgłaszający urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. dołącza również oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.

Katarzyna Irytowska

Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP