Włodzimierz Albin: Porównujmy systemy prawa, ale uczciwie

Prawo karne Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Osoby korzystające z systemów informacji prawnej takich jak LEX, muszą mieć możliwość porównania ich z innymi ofertami. Dlatego „zmierzyliśmy” LEXa – jego zawartość i funkcjonalności zostały precyzyjnie zdefiniowane, policzone i przedstawione na tle konkurencyjnych narzędzi. Tak powstał Standard LEX - pisze Włodzimierz Albin, prezes Zarządu Wolters Kluwer Polska.
Włodzimierz Albin
07.03.2022
Prawo karne Prawo cywilne Prawo gospodarcze

SN: Znęcanie się nad konikami bez winy i kary

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Zaniedbanie 27 koników polskich przez osoby, które powinny im zapewnić regularne jedzenie i picie zostało zakwalifikowane przez prokuratora jako znęcanie. Izba Karna Sądu Najwyższego nie uwzględniła skargi obrońców oskarżonych, którzy nie zgodzili się z uchyleniem orzeczenia uniewinniającego. Jednak sąd drugiej instancji nie przesądził winy oskarżonych, lecz nakazał zbadać jeszcze raz dowody.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.03.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Na wniosek 39 krajów Międzynarodowy Trybunał Karny zajmie się zbrodniami wojennymi Rosji podczas agresji przeciwko Ukrainie. A ministrowie sprawiedliwości państw Unii Europejskiej poparli wniosek Polski o intensywne działania śledcze w celu pozyskiwania dowodów na zbrodnie wojenne, które popełniają Rosjanie na terytorium Ukrainy w związku z inwazją.
Jolanta Ojczyk Krzysztof Sobczak
05.03.2022
Prawo karne Ukraina
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zaapelowało do organizacji humanitarnych i Federacji Rosyjskiej o jak najszybsze stworzenie korytarza humanitarnego, który umożliwi ewakuację ludności cywilnej i rannych z terenów oblężonych, objętych działaniami wojennymi w Ukrainie. Chodzi szczególnie - jak wskazano - o kobiety i dzieci, osoby w podeszłym wieku, starców, osoby z niepełnosprawnością i chorych.
Patrycja Rojek-Socha
05.03.2022
Prawnicy
Ukraina i organizacje międzynarodowe nie mają wątpliwości, że to co obecnie dzieje się w tym kraju, jest pogwałceniem Karty Narodów Zjednoczonych i zbrodnią w świetle prawa międzynarodowego. Podnoszą też, że winy muszą zostać w przyszłości rozliczone i wskazują bezpośrednio na Władimira Putina. Choć możliwości są - droga ku temu łatwa nie będzie, choćby dlatego, że Putin jest urzędującą głową państwa.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Patrycja Rojek-Socha
05.03.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Sąd Najwyższy przyznał rację Prokuratorowi Generalnemu i uwzględnił kasację od wyroku w sprawie wielokrotnego zgwałcenia i wykorzystywania seksualnego małoletniej. Prokurator twierdził, że wymierzona oskarżonemu kara 5 lat pozbawienia wolności jest rażąco łagodna i niesprawiedliwa. Sąd Najwyższy uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania sądowi drugiej instancji.
Krzysztof Sobczak
05.03.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Wojna w Ukrainie testuje polski system ochrony dzieci

Pomoc społeczna Prawo rodzinne Ukraina
Polską granicę przekraczają obecnie setki tysięcy obywateli Ukrainy, którzy szukają schronienia przed wojną. To głównie kobiety i dzieci. Część spośród tych ostatnich przekracza granicę bez jakichkolwiek dokumentów i nie zawsze z rodzicami. Prawnicy obawiają się, że sytuację mogą wykorzystywać handlarze ludźmi i podziemie adopcyjne. Tym bardziej, że już uaktywnili się chętni "do opieki" nad dziećmi/sierotami.
Patrycja Rojek-Socha
05.03.2022
Pomoc społeczna Prawo rodzinne Ukraina
Drodzy Przyjaciele Ukrainki i Ukraińcy, cały świat patrzy z podziwem, jak heroicznie stawiacie czoła barbarzyńskiej inwazji rosyjskiego reżimu na Waszą Ojczyznę. My, Wasi polscy przyjaciele, prawniczki i prawnicy, oddajemy dziś hołd niezłomnemu duchowi Ukrainy i bohaterom, którzy oddali życie w tej nielegalnej wojnie, wymierzonej przeciwko suwerennej Ukrainie - napisali w liście otwartym partnerzy największych kancelarii w Polsce.
Krzysztof Sobczak
04.03.2022
Prawnicy
Osoby powyżej 35. roku życia nie mogą kandydować na aplikację sędziowską i prokuratorską Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a powyżej 40. roku - na aplikacje uzupełniające. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich to niezgodne z konstytucyjnymi zasadami równego traktowania i niedyskryminacji oraz równego dostępu do służby publicznej.
Patrycja Rojek-Socha
04.03.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
W postępowaniu dyscyplinarnym tajemnicę zawodową traktuje się w sposób bardziej rygorystyczny niż w procedurze karnej. Nie ma tu kontratypu, zwalniającego z odpowiedzialności. Zaś rozmowa z pełnomocnikiem strony przeciwnej, będąca przedmiotem pertraktacji, nie mogła być dołączona do pism procesowych - orzekła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
04.03.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Infolinia dostępna jest w językach ukraińskim, rosyjskim i angielskim. Dzwonić można pod numer: +48 222 309 900. Ministerstwo Sprawiedliwości informuje też, że współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, zwłaszcza z terenów południowo-wschodniej Polski, gdzie jest udzielana pomoc Ukraińcom, którzy w Polsce chcą schronić się przed wojną.
Patrycja Rojek-Socha
03.03.2022
Wymiar sprawiedliwości

Wojna przesłania inne spory, ale ich nie likwiduje

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Brutalna agresja Rosji na Ukrainę na dalsze plany odsunęła wszystkie inne problemy, które zajmowały nas dotychczas. To zrozumiałe, bo gdy ktoś podpala nasz świat, to trzeba go bronić. Ale wcześniej czy póżniej trzeba będzie wrócić do sprawy praworządności w Polsce, czy działań zmierzających do marginalizowania, a nawet wypisywania Polski z Unii Europejskiej. Także do pełnego błędów "polskiego ładu".
Krzysztof Sobczak
03.03.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Obywatele Ukrainy, którzy przekroczą polską granicę chroniąc się przed wojną, będą mogli pozostać tu legalnie przez 18 miesięcy. Data początkowa dla ułatwień w legalizacji pobytu to 24 lutego, a czas na złożenie odpowiedniego wniosku - do 60 dni. Nie będzie to dotyczyć m.in. osób posiadających zezwolenia na pobyt stały, rezydenta, pobyt czasowy, status uchodźcy czy ochronę uzupełniającą.
Patrycja Rojek-Socha Robert Horbaczewski
03.03.2022
Ukraina
Rada dyrektorów Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, która najpierw odmówiła wykluczenia z udziału w tym prestiżowym konkursie zespołów reprezentujących Rosję i rosyjskie szkoły prawa, zmieniła jednak zdanie. Jak poinformowała w środę, Vis Moot Social Bubble zaplanowany w Rosji został odwołany, zrezygnowano też ze sponsoringu Rosyjskiego Centrum Arbitrażowego, a RAC został usunięty z listy sponsorów Moot.
Krzysztof Sobczak
03.03.2022
Prawnicy Dla studenta
Zbiórki potrzebnych rzeczy, zabezpieczanie miejsc noclegowych, wsparcie prawne na granicy i w razie potrzeby w innych rejonach Polski, licytacje książek o tematyce prawnej z dedykacjami autorów - środowisko prawnicze mocno angażuje się w pomoc dla obywateli Ukrainy. Także na portalach społecznościowych powstają coraz to nowe grupy i reaktywowane są też te, które pomagały w walce z covidem.
Patrycja Rojek-Socha
03.03.2022
Pomoc społeczna Wymiar sprawiedliwości Ukraina

Pomoc Ukrainie płynie wieloma kanałami, ale czas na korytarz humanitarny

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ukraina
Zanim Ukraińcy schronią się w Polsce przed wojną, muszą odczekać nawet kilka dni w kolejce przed granicą. Brakuje wszystkiego, wiele organizacji i wolontariuszy decyduje się więc na samozwańcze akcje niesienia pomocy. Tyle że mimowolnie mogą opóźniać odprawy. Eksperci widzą konieczność systemowych rozwiązań i... rozpoczęcia prac nad korytarzem humanitarnym do oblężonych miast.
Robert Horbaczewski Rojek Socha Patrycja
03.03.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ukraina
Prawnicy w różny sposób wspierają Ukraińców. Na Facebooku powstała właśnie grupa „Książki prawnicze z autografami – pomoc dla Ukrainy (aukcje)”. Wystawiane są na niej różnego rodzaju publikacje prawnicze - także kodeksy, komentarze, wzory pism procesowych i... białe kruki. Dochód z licytacji ma trafiać do organizacji, które pomagają Ukrainie.
Aleksandra Partyk
03.03.2022
Wymiar sprawiedliwości Ukraina
Współpraca pod uznanym międzynarodowym szyldem otwiera nowe możliwości rozwoju firmy, a jej klientom zapewnia dostęp do globalnego know-how i kontaktów biznesowych Osborne Clarke. Na początek zespół tworzy prawie 40 prawników, w tym pięciu partnerów, a planowane jest poszerzanie składu.
Jolanta Ojczyk
02.03.2022
Rynek

KE opracowała zasady do mechanizmu "fundusze za praworządność"

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo unijne
Jeżeli państwo członkowskie naruszy co najmniej jedną z zasad państwa prawnego, o których mowa w rozporządzeniu dotyczącym warunkowości - zasadę legalności, zasadę pewności prawa, zakaz arbitralności w działaniu władz wykonawczych, zasadę skutecznej ochrony sądowej, zasadę podziału władzy oraz niedyskryminację i równość wobec prawa - Komisja Europejska uruchomi ten mechanizm.
Krzysztof Sobczak
02.03.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo unijne
Nasze badania potwierdzają łamanie międzynarodowego prawa humanitarnego. Rosyjskie ataki mogą stanowić zbrodnie wojenne. Rosyjskie twierdzenia o użyciu precyzyjnej broni kierowanej są jawnie fałszywe - twierdzi Amnesty International. Z analiz ekspertów AI wynika, że nieprezycyjne rakiety trafiają np. w blok mieszkalny zamiast w bazę lotniczą.
Krzysztof Sobczak
02.03.2022
Prawo karne Ukraina
W ubiegłym roku, po przejściowym spadku w 2020 r., ponowie odnotowano tendencję wzrostową liczby spraw wnoszonych do obu unijnych sądów - poinformował Trybunał Sprawiedliwości UE. Podobna tendencja ma miejsce w przypadku liczby zakończonych spraw. Dzięki temu, że ogólne liczby spraw wniesionych i zamkniętych rosły w 2021 r. w jednakowym tempie, liczba spraw w toku utrzymała się na stałym poziomie.
Krzysztof Sobczak
02.03.2022
Polski rząd zapowiada, że intensywnie pracuje nad zmianami w zakresie ochrony cudzoziemców. Wszystko po to, by wspomóc napływających do Polski Ukraińców. Dla samych obywateli Ukrainy najistotniejsze jest teraz to, czy mają składać na granicy wnioski o status uchodźcy. Prawnicy mówią wprost - trzeba się z tym wstrzymać do momentu wydania nowych przepisów. Na taką decyzję mają minimum 15 dni.
Patrycja Rojek-Socha
02.03.2022
Administracja publiczna Prawo unijne Ukraina
Zbigniew Ziobro, prokurator generalny, wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego o powołanie Dariusza Barskiego na prokuratora krajowego. Ma on również objąć bezpośredni nadzór nad śledztwem ws. zbrodni wojny napastniczej i współpracy z sojuszniczymi prokuraturami. Wcześniej stanowisko to pełnił Bogdan Święczkowski, ale 16 lutego złożył ślubowanie i objął urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
Patrycja Rojek-Socha
01.03.2022
Wymiar sprawiedliwości

MS: Fundusz Sprawiedliwości na pomoc dla ofiar wojny na Ukrainie

Pomoc społeczna Wymiar sprawiedliwości Ukraina
Wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem, w tym ofiary działań wojennych uciekające z Ukrainy, mogą liczyć na natychmiastowe i bezpłatne wsparcie ze środków Funduszu Sprawiedliwości - poinformowało we wtorek Ministerstwo Sprawiedliwości. Strona Funduszu Sprawiedliwości działa już w języku ukraińskim - www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/ua/.
Krzysztof Sobczak
01.03.2022
Pomoc społeczna Wymiar sprawiedliwości Ukraina
Adwokaci i radcy prawni od ubiegłego tygodnia angażują we wspieranie pro bono osób z Ukrainy. W akcję włączają się też m.in. notariusze z całego kraju. Są gotowi za darmo poświadczać podpisy na dokumentach, m.in. tych potrzebnych dla ukraińskich dzieci. Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych zamieściły na swoich stronach dane koordynatorów takiej pomocy w poszczególnych izbach.
Patrycja Rojek-Socha
01.03.2022
Prawnicy Ukraina
Rada dyrektorów Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot odmówiła wykluczenia z udziału w tym prestiżowym międzynarodowym konkursie zespołów reprezentujących Rosję i rosyjskie szkoły prawa. Decyzja ta wywołała protesty zarówno na Ukrainie jak w innych krajach, z których studenci uczestniczą w tej rywalizacji.
Krzysztof Sobczak
01.03.2022
Prawnicy Dla studenta Ukraina
Sądy wprost przyznają, że mają liczne problemy z funkcjonowaniem Krajowego Rejestru Zadłużonych. Na tyle duże, że, jak dodają, odbija się to na podejmowaniu decyzji w zakresie upadłości. Tymczasem Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało Prawo.pl, że na przełomie marca i kwietnia 2022 r. zostaną wprowadzone wszystkie niezbędne usprawnienia, które problemy rozwiążą.
Patrycja Rojek-Socha
01.03.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o udzielenie informacji, czy dopuszcza ono możliwość udziału tłumacza, który nie jest biegłym sądowym, w czynnościach przeprowadzanych przez kuratorów sądowych w przypadku obcokrajowców, którzy nie znają języka polskiego.
Patrycja Rojek-Socha
01.03.2022
Wymiar sprawiedliwości Ukraina
Lista sędziów, wobec których zarządzono natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych, z miesiąca na miesiąc jest coraz dłuższa - alarmują prawnicy. Jak dodają, problem jest jednak głębszy i dotyczy całego systemu dyscyplinarnego, który zamiast chronić obywateli przed "czarnymi" owcami w togach, usuwa tych sędziów, którzy są niewygodni dla władzy. A to uderza bezpośrednio w postępowania, a tym samym prawa obywateli.
Aleksandra Partyk
28.02.2022
Wymiar sprawiedliwości
Pod hasłem „Bezpieczeństwo dla Polaków” minister Zbigniew Ziobro i jego zastępca Marcin Warchoł zapowiedzieli reformę Kodeksu karnego. Wychodząc z założenia, że dobre prawo musi odstraszać surowością kary przedstawili ponurą wizję Kodeksu karnego "dobrej zmiany" - piszą adwokaci Jacek Dubois i Krzysztof Stępiński. I przypominają, że nie ma w Polsce wzrostu przestępczości.
Jacek Dubois Krzysztof Stępiński
28.02.2022
Prawo karne Prawnicy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski