Dziewięciu sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, powołanych przed 2017 rokiem, wydało oświadczenie w sprawie planowanej rozprawy, która ma podjąć uchwałę w składzie pełnej Izby w sprawie kredytów frankowych (III CZP 25/22).

Osoby wadliwie powołane do SN

Sędziowie piszą, że w składzie Izby Cywilnej, mającej podjąć uchwałę, zamierzają uczestniczyć osoby powołane do sprawowania urzędu sędziego Sądu Najwyższego z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej ustawą z 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o KRS, których sposób powołania nie spełnia standardów bezstronnego i niezależnego sądu (według art. 45 ust.1 Konstytucji i art.6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka).

Organem powołanym konstytucyjnie do ujednolicania orzecznictwa sądów powszechnych i SN jest Sąd Najwyższy, działający w składzie zgodnym z wymaganiami Konstytucji i prawa traktatowego.

Uchwała spowoduje wtórne rozbieżności

Sędziowie wydający oświadczenie akcentują, że uchwała podjęta w niekonstytucyjnym składzie nie realizuje swojej podstawowej funkcji ustrojowej, zmierzającej do ujednolicenia orzecznictwa sądów. I nie przyczyni się do usprawnienia toku postępowań z udziałem konsumentów. Doprowadzi natomiast do wtórnych rozbieżności  dotyczących mocy prawnej uchwały, zasadności odwołania się do wyrażonego w niej stanowiska w konkretnych sprawach z powodu wadliwości obsady Izby Cywilnej SN. A ponadto wywoła ryzyko odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa.

W tym stanie rzeczy podejmowanie uchwały abstrakcyjnej, mającej wiązać składy orzekające SN , a której skutki mają dotyczyć tysięcy trwających i przyszłych postępowań, jest skrajnie nieodpowiedzialne i koliduje z dobrem wymiaru sprawiedliwości – pisze grupa dziewięciu sędziów, którzy powstrzymają się od wspólnego orzekania w składzie pełnej Izby.

Pod oświadczeniem podpisali się sędziowie: Marta Romańska, Monika Koba, Agnieszka Piotrowska, Grzegorz Misiurek, Roman Trzaskowski, Paweł Grzegorczyk, Dariusz Zawistowski, Władysław Pawlak, Karol Weitz.