Ochrona międzynarodowa, pomoc socjalna, dokumenty potrzebne do ubiegania się o prace - takim problemom poświęcony jest opracowany w kancelarii Wardyński i Wspólnicy zwięzły przewodnik dla obywateli Ukrainy omawiający możliwości wjazdu do Polski oraz legalizacji pracy i pobytu. Podaje on też zasady sprowadzania członków rodziny. Poradnik jest dostępny dla wszystkich.
Renata Krupa-Dąbrowska
25.02.2022
Ukraina
Dedykowane grupy wsparcia na portalach społecznościowych, informacje o udzieleniu porad pro bono, specjalne szkolenia dla prawników z przepisów dotyczących cudzoziemców - adwokaci i radcy prawni podejmują szereg działań, których wspólnym mianownikiem jest pomoc dla obywateli Ukrainy. W akcje włączają się też m.in. notariusze z całego kraju. Są gotowi za darmo poświadczać podpisy na dokumentach m.in. tych potrzebnych dla ukraińskich dzieci.
Patrycja Rojek-Socha
25.02.2022
Prawnicy Administracja publiczna Ukraina

Gabriel-Węglowski: Przeterminowana sprawiedliwość

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Szybko z pewnością nie zawsze znaczy dobrze; tym bardziej powolnie. Kluczem do sukcesu jest natomiast zawsze sprawność działania. Czy tak jest w polskim procesie karnym, w pracy policji, prokuratury, sądów ? Niestety, nie. Bywa, ale nie jest to wszechogarniającą regułą. Postępowania zbyt często prowadzone są opieszale, niewłaściwie, czy wbrew podstawowym zasadom prakseologii.
Michał Gabriel-Węglowski
25.02.2022
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

E-rozprawy w sprawach karnych rozbijają się o prawo do obrony

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
E-rozprawy miały być sposobem sądów na covidową zawieruchę. Przepisy obowiązują niemal od dwóch lat i w sprawach cywilnych stosowane są coraz częściej, ale wideokonferencje w sprawach karnych nadal kuleją. Co więcej, obrońcy i sędziowie zgodnie podkreślają, że "zdalnie" - w tym przypadku - powinno być stosowane wyjątkowo, a to ze względu na prawo do obrony i m.in. tajemnicę obrończą.
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
25.02.2022
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Adam Roch nowym szefem Izby Dyscyplinarnej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z 24 lutego 2022 r. powołał sędziego Adama Rocha na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Wręczenie aktu powołania nastąpiło podczas spotkania, które odbyło się tego samego dnia w Pałacu Prezydenckim.
Krzysztof Sobczak
24.02.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Naczelna Rada Adwokacka stanowczo potępiła agresję militarną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz zaapelowała do polskich władz o podjęcie wszelkich właściwych oraz solidarnych ze wspólnotą międzynarodową działań mających na celu jej przerwanie. Z kolei Włodzimierz Chróścik prezes KRRP zwrócił się do ukraińskich adwokatów i zadeklarował udzielenie wszelkiego możliwego wsparcia.
Patrycja Rojek-Socha
24.02.2022
Wymiar sprawiedliwości Ukraina
Pandemiczne tarcze antykryzysowe dały sądom możliwość rozpatrywania spraw online, a kolejne fale rozpowszechniły posiedzenia niejawne. W ocenie prawników, ale też samych sędziów, to nie jest jednak dobry kierunek, bo uderza w prawa stron. Jak podkreślają, nawet przy rozpatrywaniu spraw zdalnie problemem jest udział w nich publiczności. Rozwiązanie widzą w opracowaniu kompleksowej regulacji, a konkretnie rozporządzenia.
Patrycja Rojek-Socha
24.02.2022
Wymiar sprawiedliwości
Miał powstać system rejestrowania przypadków śmierci dzieci, od dawna postulowany przez środowiska zajmujące się ich prawami. I po kilku latach prac Rzecznik Praw Dziecka zaprezentował projekt. Eksperci mówią o dobrym, ale nadal niewystarczającym kroku. Ale przy okazji Rzecznik zabiega dla siebie o nowe, i to daleko idące, uprawnienia w postępowaniach karnych. Są wątpliwości, czy obecny Rzecznik nie będzie ich nadużywać.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
24.02.2022

Dr Dobosz: Sąd UE nie podważył niezależności UOKiK, ale sprawa będzie badana

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne Ochrona konkurencji
Zobowiązanie Komisji Europejskiej do zbadania, czy polskie organy ochrony konkurencji są w stanie obiektywnie ocenić spór prywatnej firmy ze spółką państwową, to jeszcze nie stwierdzenie braku niezależności UOKiK czy sądów, ale trzeba to traktować jako poważny sygnał, że mogą być w tym zakresie wątpliwości - twierdzi radca prawny dr Kamil Dobosz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Krzysztof Sobczak
24.02.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne Ochrona konkurencji
Przepisy pozwalające na wyłączenie sędziego z uwagi na wątpliwości wobec procedury jego powołania przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa są niezgodne z konstytucją - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. To odpowiedź na trzy pytania prawne skierowane jeszcze w 2019 roku przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.
Krzysztof Sobczak
23.02.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu - nie tędy droga

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o ukształtowaniu się praktyki stosowania znowelizowanych przepisów o zatwierdzeniu układu, jednak sama ich lektura nakazuje spojrzeć krytycznym okiem na zaproponowane rozwiązania. Ustawodawca w dość niezrozumiały sposób dokonał transpozycji niektórych rozwiązań z uproszczonej restrukturyzacji, a z niektórych z nich zrezygnował zupełnie.
Mateusz Waberski Norbert Frosztęga
23.02.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Polscy rodzice byli niewydolni wychowawczo, dziewczynka trafiła więc do placówki opiekuńczej w Austrii, w której doznawała przemocy ze strony innych podopiecznych. Babcia wywiozła ją do Polski, a sąd apelacyjny na podstawie Konwencji Haskiej zdecydował, że dziecko ma wrócić. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżone postanowienie i oddalił wniosek wiedeńskiej opieki społecznej.
Patrycja Rojek-Socha
23.02.2022
Wymiar sprawiedliwości
Radca prawny, który wykładał w wyższej szkole, ale nie zdobywał punktów podczas szkoleń zawodowych, został przez swój samorząd zawodowy ukarany finansowo. Izba Dyscyplinarna SN utrzymała orzeczenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w mocy, ale zauważyła, że kasacja oparta została na kłamstwie obrońcy, co jest naruszeniem zasad etyki.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.02.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Jesteśmy gotowi do rozmów i je prowadzimy i mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia - powiedział we wtorek wicepremier i szef PiS Jarosław Kaczyński. Ale podkreślił, że naprawa sądownictwa jest bezwzględnie potrzebna, i nikt nie powinien i nikt nie ma prawa polskim władzom w tym przeszkadzać.
Krzysztof Sobczak
22.02.2022
Wymiar sprawiedliwości
Do Sejmu wpłynął we wtorek projekt nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, przygotowany przez Solidarną Polskę. Tego samego dnia po południu został on zamieszczony na stronach Sejmu i skierowany do opinii Biura Legislacyjnego. Projekt przewiduje m.in. zmniejszenie do 30 liczby sędziów, utworzenie tylko dwóch izb i przekazanie kasacji do sądów apelacyjnych.
Krzysztof Sobczak
22.02.2022
Wymiar sprawiedliwości
Książka Agnieszki Frąckowiak-Adamskiej i Pawła Bańczyka pt. "Formułowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Praktyczny przewodnik" otrzymała tytuł „Książki prawniczej najbardziej przydatnej w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2020 roku” w konkursie organizowanym przez miesięcznik "Przegląd Sądowy".
Prawo.pl
22.02.2022
Do kompetencji sądu, ani tym bardziej prokuratora nie należy narzucanie metod działania biegłym przy wydawaniu opinii - orzekła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego i oddaliła jako oczywiście niezasadna kasację Prokuratora Generalnego. W mocy więc pozostanie umorzenie postępowania dyscyplinarnego prokurator, w sprawie której psychiatrzy orzekli niepoczytalność w momencie popełnienia czynu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.02.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Główną bolączką systemu wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwem jest brak świadomości w zakresie przysługujących im praw. W Polsce nadal - na co zwracają uwagę prawnicy - takie informacje przekazywane są w formie pisemnych pouczeń. A te nawet jeśli nie są napisane skomplikowanym prawniczym językiem są trudne do przyswojenia w sytuacji traumy związanej z tym co się wydarzyło.
Patrycja Rojek-Socha
22.02.2022
Wymiar sprawiedliwości
Naszym priorytetem jest stworzenie takiego systemu, który będzie gwarantował spójne i sprawne wsparcie dla pokrzywdzonych przestępstwami - psychologiczne, medyczne, prawne, ale też materialne. W tym obszarze zawsze będzie coś do zrobienia, ale co ważne, nawet najlepsze rozwiązania nie wystarczą, jeśli nie będą prawidłowo stosowane - mówi dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.
Patrycja Rojek-Socha
22.02.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Jednym z etapów rozwodzenia się par posiadających małoletnie dzieci ma być rodzinne postępowanie informacyjne. Ministerstwo Sprawiedliwości chciało, by poprzedzało pozew o rozwód i sądową batalię, ale prawnicy - w tym sędziowie - alarmowali, że to znacząco wydłuży rozwody. Resort szykuje więc zmianę projektu i najpierw ma być pozew, a dopiero potem spotkanie informacyjne.
Patrycja Rojek-Socha
22.02.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Mam prawo wiedzieć, czy byłam inwigilowana – uważa Ewa Siedlecka, dziennikarka "Polityki", zaangażowana w obronę praw człowieka, i pozywa polskie władze o naruszenie dóbr osobistych. W pozwie podkreśla, że brak takich gwarancji narusza prawo Unii Europejskiej. Warszawski sąd ma we wtorek 22 lutego rozpatrzyć jej wniosek o skierowanie pytania do trybunału UE.
Krzysztof Sobczak
21.02.2022
Prawo karne Prokuratura Policja Nowe technologie
Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. Jednak sąd może badać podstawę wydania weksla, a tego nie uczynił w sprawie przedsiębiorcy z Białej Podlaskiej. Dlatego Prokurator Generalny wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną twierdząc, że sąd złamał zasady państwa prawa i sprawiedliwości społecznej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.02.2022
Prawo cywilne
Ministerstwo Sprawiedliwości widzi w mediacji jedną z szans na odciążenie sądów. Trwają obecnie prace nad Krajowym Rejestrem Mediatorów, przygotowywane są też m.in. rozwiązania, które mają mediacje upowszechniać. Tymczasem mediatorzy zwracają uwagę, że przysługujące im stawki nie przystają do rzeczywistości i składają petycję w sprawie ich zmiany.
Patrycja Rojek-Socha
21.02.2022
Wymiar sprawiedliwości
Minione dwa lata przyniosły kolejne zmiany, które mają wspomagać osoby pokrzywdzone przestępstwem. Działają m.in. nowe narzędzia do natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy, zwiększyła się ochrona dzieci dotkniętych przestępstwem, a na horyzoncie są kolejne nowelizacje. Szwankuje jednak podstawa, czyli informowanie o przysługujących prawach oraz podejście sądów i innych organów.
Patrycja Rojek-Socha
21.02.2022
Wymiar sprawiedliwości
Początek roku to czas rozwodów. Statystyki nie kłamią, to właśnie w tym okresie do sądów trafia najwięcej wniosków rozwodowych. Do prawników z kolei, liczniej niż w innych miesiącach, zgłaszają się rozczarowani małżonkowie z prośbą o pomoc. Styczniowe rozstania to zaskakujący efekt postanowień noworocznych, które „umocniła” pandemia.
Aneta Sołtysik
20.02.2022
Prawo rodzinne
Zarząd Solidarnej Polski zdecydował w sobotę o zgłoszeniu własnego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, obok tych zgłoszonych przez prezydenta Andrzeja Dudę i przez Prawo i Sprawiedliwość - poinformował w sobotę Zbigniew Ziobro. Zapowiedział, że do środy przedstawione zostaną szczegóły projektu i stosunek do propozycji prezydenta.
Grażyna J. Leśniak
19.02.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Zgodnie z orzecznictwem, także Sądu Najwyższego, udzielenie pełnomocnictwa jest wyrazem szczególnego zaufania, a to oznacza, że może ono być w każdej chwili odwołane, a nie tylko gaśnie w momencie śmierci mocodawcy lub samego pełnomocnika. Do takiego odwołania nie potrzeba też szczególnej formy, wystarczy oświadczenie woli o odwołaniu.
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
19.02.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Działający od niedawna Instytut Ekspertyz Sądowych ma szansę opracować standardy orzecznicze niezbędne w procesach o odszkodowania za błędy w sztuce medycznej. Sceptycznie oceniam natomiast możliwość stworzenia standardów medycznych przez ten instytut  – mówi dr hab. prof. nadzw. Justyna Król-Całkowska z Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Józef Kielar
19.02.2022
Prawo karne Prawo cywilne Zawody medyczne
ORA w Warszawie zdecydowała, że warszawska izba nie weźmie udziału w organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który rozpocznie się 21 lutego br. Główne powody - to zbyt późne zaproszenie i Pegasus - a konkretnie informacje, że z Funduszu Sprawiedliwości miano finansować „środki techniki specjalnej”.
Krzysztof Sobczak Patrycja Rojek-Socha
18.02.2022
Wymiar sprawiedliwości
Z przepisów wynika, że to sąd może zwrócić się do Sądu Najwyższego o wyznaczenie sądu, przed który należy wytoczyć powództwo. Tyle że zgodnie z przepisami wniosek musi pochodzić od sądu, a nie od przewodniczącego sądu - orzekł Sąd Najwyższy, nie rozpoznając jednego z takich wniosków.
Aleksandra Partyk
18.02.2022
Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski