Ministerstwo Sprawiedliwości z jednej strony podkreśla rangę i znaczenie sędziów rodzinnych, i snuje plany - choćby w zakresie ich doszkalania czy ścieżki kariery, z drugiej - zdaje się o nich zapominać. W ocenie prawników świadczy o tym projekt spłaszczający strukturę sądów, który pogrzebał wizję sędziowskiej specjalizacji rodzinnej. Skutki mogą być opłakane, bo w tych sprawach podstawą jest doświadczenie.
Aleksandra Partyk Patrycja Rojek-Socha
30.05.2022
Wymiar sprawiedliwości
Uznanie przez Trybunał Konstytucyjny niekonstytucyjności przepisów dotyczących przynależności terytorialnej adwokatów i radców do izb zdecydowanie osłabi oba samorządy i uderzy w prawa obywateli. Silny samorząd gwarantuje bowiem ochronę tajemnicy zawodowej, a także bezpieczeństwo i dostęp do rzetelnej, niezależnej pomocy prawnej.
Patrycja Rojek-Socha
30.05.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Prezydent wolałby, żeby w nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym nie wprowadzono pewnych zmian, ale jest gotów podpisać tę ustawę w tym kształcie, bo jego zdaniem podstawowe rozwiązania zostały zachowane - powiedział w niedzielę w Polsat News prezydencki doradca prof. Andrzej Zybertowicz. 26 maja Sejm uchwalił zaproponowaną przez Andrzeja Dudę nowelizację, która m.in. likwiduje Izbę Dyscyplinarną.
Patrycja Rojek-Socha
29.05.2022
Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości w piśmie do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych wskazało, że w budżecie sądów są środki na to by wypłacić dodatki specjalne dla kuratorów pracujących w ośrodkach kuratorskich i tych, którzy mają zwiększone obowiązki służbowe. Tymczasem od samych kuratorów płyną nadal sygnały, że pieniędzy nie dostają.
Patrycja Rojek-Socha
29.05.2022
Wymiar sprawiedliwości
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sposób dyskryminujący różnicuje wynagrodzenie pełnomocników ustanowionych z urzędu, względem wynagrodzenia przysługującego pełnomocnikom z wyboru - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Przypomina, że już w 2020 r. Trybunał Konstytucyjny zasygnalizował konieczność usunięcia wadliwych przepisów w odniesieniu do adwokatów i radców prawnych.
Patrycja Rojek-Socha
28.05.2022
Prawnicy
Jeszcze do niedzieli, 29 maja, internauci mogą wybierać w powszechnym głosowaniu spośród nominowanych kandydatów XIV edycji konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” laureata kategorii: "Nagroda Internautów. Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc". Wyniki także tego głosowania ogłoszone zostaną 4 czerwca. Cel to nagrodzenie tych, którzy wyróżniają się wyjątkową pracą i bezinteresowną pomocą innym.
Patrycja Rojek-Socha
28.05.2022
Prawnicy Pomoc społeczna
Zaostrzenie sporu o praworządność prowokuje też konflikty na sali sądowej. A nawet już na korytarzach. Z jednej strony należy chronić powagę sądu, z drugiej - adwokat na sali sądowej nie może uchybiać godności sądu i mieć możliwość skutecznego reprezentowania interesów swojego klienta. Według orzecznictwa, musi być zachowana sprawiedliwa równowaga między tymi wartościami.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.05.2022
Wymiar sprawiedliwości
Sąd Najwyższy wiele lat temu przyjął, że alimenty mogą być ustalane procentowo od wynagrodzenia zobowiązanego do świadczeń, gdy ma stałe zarobki. Być może należy rozważyć powrót do takiego rozwiązania, gdyż często niedługo po zakończeniu sprawy o alimenty wpływa pozew o ich podwyższenie - wskazuje sędzia Anna Begier z Sądu Rejonowego we Wrześni.
Aleksandra Partyk
28.05.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Likwidacja Izby Dyscyplinarnej uchwalona przez Sejm jest pozorną realizacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 lipca 2021 roku. A zatem Krajowy Plan Odbudowy może być zatwierdzony, ale pieniądze nie popłyną, dopóki politycy władzy będą mieli wpływ na wybór sędziów. Dlatego, że uchwalona 26 maja ustawa o Sądzie Najwyższym nie przywraca stanu praworządności.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.05.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości podczas reformy spłaszczającej strukturę sądów chciało odejść od zasady zrównania wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów i sędziów. Wszystko jednak wskazuje na to, że po konsultacjach wycofa się z pomysłu. W sprawie larum podnieśli już prokuratorzy, a poparł ich podwładny ministra - Prokuratora Generalnego - Prokurator Krajowy.
Patrycja Rojek-Socha
27.05.2022
Prokuratura

Do końca czerwca adwokaci będą konsultować zmiany w etyce

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument
Na dniach mają się zacząć konsultacje środowiskowe adwokatów w sprawie kilku zmian punktowych w Kodeksie Etyki Adwokackiej - ich zakończenie planowane jest 30 czerwca. To jednak ma być preludium do być może bardziej rewolucyjnego kroku, bo Adwokatura chce też wrócić po raz kolejny do tematu reklamy. W tym przypadku konieczne będą jednak badania i wśród adwokatów, i społeczeństwa.
Patrycja Rojek-Socha
27.05.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument
By zadowolić wymagania Komisji Europejskiej, zmiany dotyczące Sądu Najwyższego i dyscyplinarek mają wprowadzić test na niezawisłość i bezstronność sędziego. W ocenie prawników coś, co wydawałoby się krokiem w dobrym kierunku, jest jedynie listkiem figowym. Nadal ma bowiem obowiązywać zakaz kwestionowania statusu sędziego, a droga do stwierdzenia, czy w danej sprawie jest on niezawisły, będzie długa i wyboista.
Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
27.05.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Obywatele nadal mają małą świadomość nie tylko tego, jakie są ich prawa, ale też tego, jak działa wymiar sprawiedliwości. Z tym związany jest choćby brak zaufania do sędziów i obwinianie ich o sądowe porażki. Naszą rolą jest dążyć do tego, by to zmienić, i to nie tylko podczas Dnia Wymiaru Sprawiedliwości - mówi Prawo.pl sędzia Jolanta Jeżewska z Sądu Rejonowego w Gdyni.
Patrycja Rojek-Socha
27.05.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Najlepszy minister i wykonawca testamentu Lecha Kaczyńskiego i największy szkodnik w polskim wymiarze sprawiedliwości - to skrajne oceny, jakie padły w czwartek podczas debaty nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Po burzliwej debacie wniosek został odrzucony. Za wnioskiem głosowało 224 posłów, przeciw było 231, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Krzysztof Sobczak
26.05.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Po fali krytyki ze strony środowisk prawniczych, a także Rady Legislacyjnej, ministerstwo zmodyfikowało pierwotny projekt w ten sposób, że postępowanie informacyjne będzie wszczynane dopiero po wniesieniu pozwu o rozwód czy separację, a nie będzie je poprzedzać, uniemożliwiając tym samym wcześniejsze wniesienie pozwu - pisze Małgorzata Wojciechowicz, partner zarządzający Kancelarii De Lege Artis.
Małgorzata Wojciechowicz
26.05.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Sejm zajmuje się prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który ma na celu rozwiązać problem z Izbą Dyscyplinarną. Tymczasem ławnicy Sądu Najwyższego - jak ustaliło Prawo.pl - wystąpili do prezydenta o wydłużenie ich kadencji o kolejny rok - do końca 2023 r. To byłby kolejny raz - obecnie ich kadencja jest wydłużona do 31 grudnia 2022 r.
Patrycja Rojek-Socha
26.05.2022
Wymiar sprawiedliwości
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności przepisów dotyczących przynależności do izb adwokackich i radcowskich to zagrożenie - także dla samorządu lekarzy i ich pacjentów. Jeśli Trybunał przyzna rację posłom Solidarnej Polski, mogą powstać nowe izby medyków, np. przeciwników szczepień przeciwko Covid-19. Podobny los może spotkać blisko 20 pozostałych zawodów zaufania publicznego.
Jolanta Ojczyk Patrycja Rojek-Socha
26.05.2022
Zawody medyczne
Łamanie praworządności w Polsce kiedyś się skończy. Każde zło ma swój koniec, każde deprawowanie prawa też. W pewnym momencie napotyka na wzrastający opór i wreszcie dochodzi, jeśli nie do rewolucji, to przynajmniej do wywrócenia dotychczasowego porządku. I ja w to wierzę – mówi prof. Stanisław Waltoś w wywiadzie udzielonym Prawo.pl z okazji swojego jubileuszu 90-lecia.
Krzysztof Sobczak
26.05.2022
Prawnicy Szkolnictwo wyższe

Premier: Nie litera prawa, a wola narodu ważna w legislacji

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Litera prawa przestrzegana w czasach III RP nie była wystarczającym komponentem sprawiedliwej rzeczywistości. Legalizm i litera prawa służyły, w pewnym uproszczeniu, zazwyczaj tym, którzy byli silniejsi - stwierdził w środę premier Mateusz Morawiecki. I dodał, że duch prawa i wola narodu muszą być brane pod uwagę przy stanowieniu prawa. Przy okazji odznaczył 122 osoby za dobrą legislację.
Krzysztof Sobczak
25.05.2022
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Część prezesów sądów odmówiła zaopiniowania projektu nowej ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i przepisów ją wprowadzających. Powodem jest to - jak wskazują - że dano im zbyt mało czasu na przeanalizowanie propozycji. MS wyznaczyło na to 14 dni, w których wypadał długi weekend majowy. Pojawił się argument, że to celowe działanie zmierzające do "odhaczenia" konsultacji.
Patrycja Rojek-Socha Aleksandra Partyk
25.05.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia SN "frankowicz" we własnej sprawie - trzeba go wyłączyć

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Uczestnicząc w kształtowaniu przyszłego kierunku orzecznictwa sędzia Sądu Najwyższego może być postrzegany jako kierujący się innymi względami niż wyłącznie merytoryczne, skoro to orzecznictwo może wpływać na zasadność jego roszczeń wobec banku dochodzonych aktualnie lub w przyszłości - stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. I zdecydował o wyłączeniu sędziego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.05.2022
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe
Na zaczynającym się w środę posiedzeniu Sejmu posłowie mają się zająć wnioskiem opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Zgodnie przybliżonym harmonogramem głosowanie w tej sprawie ma się odbyć w czwartek wieczorem.
Jolanta Ojczyk
24.05.2022
Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, został wybrana na przewodniczącą nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Z kolei sędziowie Anna Dalkowska b. wiceminister sprawiedliwości, Joanna Kołodziej-Michałowicz i Maciej Nawacki weszli w skład prezydium, a nowym wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa został sędzia sądu w Jarosławiu Rafał Puchalski.
Patrycja Rojek-Socha
24.05.2022
Wymiar sprawiedliwości
Wszyscy sprawcy przemocy w rodzinie, w tym skazani na bezwzględną karę pozbawienia wolności, powinni być objęci nakazem uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Przypomina, że dziś sąd nie ma obowiązku nakazywania takich działań wobec sprawców - tymczasem z badań wynika, że programy korekcyjno-edukacyjne powodują zmiany w ich zachowaniu.
Patrycja Rojek-Socha
24.05.2022
Wymiar sprawiedliwości

Więcej kar śmierci i egzekucji w ubiegłym roku

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
W 2021 roku odnotowano, po wcześniejszym spadku związanym z pandemią, wzrost liczby egzekucji oraz wydanych wyroków kary śmierci - stwierdziła Amnesty International w swoim dorocznym przeglądzie dotyczącym kary śmierci. Jednak całkowita liczba odnotowanych egzekucji w 2021 r. stanowi drugą najniższą od 2010 r. Mniej egzekucji było jedynie w 2020 roku.
Krzysztof Sobczak
24.05.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Planowany w projekcie prezydenckim o Sądzie Najwyższym test niezawisłości sędziego odnosić się będzie do ustawy o Sądzie Najwyższym, ale także do ustawy o ustroju sądów powszechnych i wojskowych oraz administracyjnych. Problem w tym, że powiela instytucję już istniejącą - wyłączenia sędziego. Ale też zablokuje sądy. A co więcej - uchwała trzech izb SN już kierunek wytyczyła.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.05.2022
Prawnicy
Samorządy zawodów zaufania publicznego, jak notariusze czy radcowie prawni, mają prawo badać, czy gwarantują należyte ich wykonywanie. Są jednak wątpliwości co do granic czasowych takiego badania przeszłości kandydata, w tym czynów, które się przedawniły lub też nastąpiło zatarcie skazania. RPO pyta, czy negatywne zachowania z przeszłości mogą bezterminowo obciążać człowieka.
Krzysztof Sobczak
24.05.2022
Prawo karne Prawnicy

Ruszyła rejestracja na Legal Hackathon

Prawnicy Nowe technologie LegalTech
W piątek, 3 czerwca, wystartuje maraton prawniczego programowania. To już czwarta edycja Legal Hackathonu. Co roku impreza gromadzi pasjonatów nowych technologii i innowacyjności: prawników, programistów, grafików, analityków i menedżerów. Razem tworzą zespoły i projektują nowoczesne rozwiązania nie tylko dla prawników, ale też dla osób potrzebujących pomocy prawnej, np. uchodźców.
Jolanta Ojczyk
24.05.2022
Prawnicy Nowe technologie LegalTech
Policyjne zakazy zbliżania się, kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną przestępstwem i przebywania w miejscach, w których pracuje czy się uczy, będą domknięciem systemu natychmiastowej izolacji sprawcy. Chcemy dać tym, którzy doznają przemocy, czas na podjęcie dalszych kroków – także na drodze karnej – mówi Prawo.pl dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.
Patrycja Rojek-Socha
24.05.2022
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Frankowicz na wyrok czeka latami - duża liczba spraw nie wszystko tłumaczy

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
Długie lata musi czekać frankowicz aż usłyszy wyrok. Sądy zostały zasypane tego typu sprawami. I nie są w stanie orzekać szybko. Ale powodów przewlekłości postepowań jest znacznie więcej. Okazuje się, że nie wszystko da się usprawiedliwić nawałem tego typu spraw spraw wpływających do sądów. Zdaniem pełnomocników duże znaczenie ma styl pracy sędziego.
Renata Krupa-Dąbrowska
24.05.2022
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski