Przypomnijmy, że 26 marca funkcjonariusze ABW prowadzili w całej Polsce przeszukania związane ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Pięć osób zostało zatrzymanych, w tym czterech urzędników z MS (usłyszeli zarzuty). Emocje wzbudziły jednak przeszukania, prowadzone m.in. w domu Ziobry, Romanowskiego i Wosia. Podnoszono, że podjęto takie działania mimo immunitetów.

Sprawą Funduszu Sprawiedliwości decyzją ministra Adama Bodnara zajmuje się specjalny zespół śledczy.

Czytaj: Przeszukanie u Ziobry - były minister w sidłach własnych zmian >>

Czy immunitet ma znaczenie?

Obecny minister sprawiedliwości Adam Bodnar ocenił, że wszystko zostało dokonane zgodnie z procedurami i, jak zapewnił, nie obawia się zażaleń.

- Od lat toczy się o to spór w doktrynie - osobiście uważam, że immunitet ma charakter szeroki i obejmuje również kwestię przeszukiwania pomieszczeń należących do osoby, która jest nim objęta - mówił Prawo.pl pytany o to prof. dr hab. Marek Chmaj, radca prawny, Kancelaria Radcowska Chmaj i Wspólnicy. Jak zastrzega, nie sposób nie zauważyć, że przez ostatnie osiem lat stosowano zupełnie przeciwną wykładnię tych przepisów. - Prokuratura, której szefem był Zbigniew Ziobro, sama dokonywała takich przeszukań - np. w biurach prezesa NIK Mariana Banasia i senatora Stanisława Koguta czy w mieszkaniu posła Stanisława Gawłowskiego. Hipokryzją jest więc posługiwanie się teraz moją opinią prawną w tej sprawie przez posłów Suwerennej Polski, skoro kluczowi przedstawiciele tego ugrupowania zadbali, by utrwaliła się wykładnia, zgodnie z którą immunitet rozumiany jest bardzo wąsko - dodawał.

RPO pyta o podstawy faktyczne i prawne przeszukań

Sprawą przeszukań z urzędu zajął się RPO. - Z informacji dostępnych w mediach wynika, że funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dokonali przeszukań, między innymi, w domach posłów: p. Dariusza Mateckiego, p. Marcina Romanowskiego, p. Michała Wosia i p. Zbigniewa Ziobry. W
odniesieniu do przeszukania domu p. posła Zbigniewa Ziobry miało do niego dojść pod nieobecność mieszkańców, doszło przy tym do uszkodzeń budynku. W związku z powyższym uprzejmie proszę o przedstawienie informacji dotyczących podstaw faktycznych i prawnych podjętych czynności z uwzględnieniem pojawiających się w przestrzeni publicznej zarzutów naruszenia immunitetu parlamentarnego (nietykalności) osób, u których przeprowadzone zostały przeszukania,
oraz nieprawidłowości w przeprowadzeniu przeszukania domu Pana posła Zbigniewa Ziobry - zaznacza.

Pyta również o to, czy te osoby złożyły zażalenia na przeszukania i zatrzymania rzeczy oraz – ewentualnie – o sposobie ich rozpoznania, a także o obecnym stanie oraz zakresie podmiotowym i przedmiotowym prowadzonego w niniejszej sprawie śledztwa.