W wyniku intensywnego lobbowania organizacji zrzeszających tłumaczy przysięgłych – Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS oraz Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych w Polsce Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło decyzję o kolejnym podwyższeniu stawek tłumacza przysięgłego.

Czytaj też: RPO interweniuje w sprawie problemów tłumaczy przysięgłych

Wzrost stawek o 26-28 procent

Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 16 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego od 1 stycznia 2024 roku stawki wynagrodzenia tłumacza przysięgłego za sporządzenie poświadczonego tłumaczenia wynoszą:

1) za stronę tłumaczenia na język polski:

 • a) z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego – 44,07 zł
 • b) z innego języka europejskiego i z języka łacińskiego – 47,49 zł,
 • c) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem łacińskim – 57,65 zł,
 • d) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem niełacińskim lub ideogramami – 64,44 zł;

2) za stronę tłumaczenia z języka polskiego:

 • a) na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski – 57,65 zł,
 • b) na inny język europejski i na język łaciński – 67,82 zł,
 • c) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim – 78,01 zł,
 • d) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami – 94,37 zł.

Przy uwzględnieniu tekstów zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną stawki, podwyższa się o 25 proc. i wynoszą one odpowiednio:

1) za stronę tłumaczenia na język polski:

 • a) z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego – 55,09 zł
 • b) z innego języka europejskiego i z języka łacińskiego – 59,36 zł,
 • c) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem łacińskim – 72,06 zł,
 • d) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem niełacińskim lub ideogramami – 80,55 zł;

2) za stronę tłumaczenia z języka polskiego:

 • a) na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski – 72,06 zł,
 • b) na inny język europejski i na język łaciński – 84,78 zł,
 • c) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim – 97,51 zł,
 • d) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami – 117,96 zł.

- Te podwyżki nie kończą batalii tłumaczy przysięgłych o lepsze warunki płacy – komentuje podwyżki Jan A. Bukowski, przewodniczący Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych. Sukces będzie pełny, jeśli uda nam się przekonać Ministerstwo Sprawiedliwości, że potrzebna jest między innymi coroczna indeksacja stawek wynagrodzenia.

Jego zdaniem należałoby wprowadzić inny sposób wynagradzania za tłumaczenia ustne; należałoby je rozdzielić od stawki za tłumaczenie pisemne.

- Stawkę wynagrodzenia za ustne tłumaczenie wyliczamy na podstawie stawki za tłumaczenie pisemne, co wychodzi w II grupie – 80 zł za godzinę tłumaczenia (języki europejskie łacińskie inne niż angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – postuluje Jan Bukowski.

Sprawdź w LEX: Czy prowadząc działalność tłumacza przysięgłego należy zarejestrować się do podatku VAT bez względu na obroty? >

Należałoby też zmienić terminy wypłaty wynagrodzeń szczególnie za tłumaczenia w sprawach cywilnych.

- Nadal borykamy się w wydawaniem drugiego egzemplarza tłumaczenia, bo cały czas stawka wynosi 60 gr za 1125 znaków, co ledwo pokrywa koszt wydruku – wyjaśnia Bukowski. - W nowym rozporządzeniu na 2024 rok obcięli nam dodatki. Np. jeśli jest tłumaczony tekst specjalistyczny – medyczny napisany ręką, to dolicza się tylko jeden dodatek, że jest to tekst specjalistyczny albo że napisany ręcznie, a nie płaci się za te dwie komplikacje - zaznacza.

Sprawdź w LEX: Czy tłumacz przysięgły wykonujący zlecenie dla sądu może wystawić rachunek z tytułu działalności wykonywanej osobiście, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą? >

 

Nowe postulaty skierowane do MS

Związek Zawodowy Tłumaczy Przysięgłych w Polsce skierował pierwsze pismo do nowego ministra sprawiedliwości.

- Przedstawiliśmy w nim najbardziej palące problemy tłumaczy przysięgłych, co do których liczymy na wspólne wypracowanie rozwiązań usprawniających zarówno pracę tłumaczy, jak i organów wymiaru sprawiedliwości – wyjaśnia Jan Bukowski.
Chodzi między innymi o:

 • stworzenie legitymacji zawodowych dla tłumaczy przysięgłych, co pozwoli na lepszą ochronę ich danych osobowych oraz identyfikację w kontaktach z organami wymiaru sprawiedliwości,
 • określenie terminów płatności za wykonane na rzecz organów zlecenia, które obecnie nie są określone i mogą przeciągać się od kilku miesięcy, do nawet kilku lat,
 • rozwiązania kwestii zlecania przez organy wymiaru sprawiedliwości tłumaczeń pośrednikom, co może narażać na ujawnienie wrażliwych danych dotyczących postępowań.

Czytaj też w LEX: Wynagradzanie tłumaczy przysięgłych w Polsce w świetle obowiązujących aktów prawnych >

 

Odpowiedź minister Ejchart - pozytywna

Stawki wynagrodzeń dla tłumaczy zaktualizowano, ale problemem nadal jest długi czas oczekiwania na ich wypłatę. Trwa to nawet 19 miesięcy od wydania przez sąd postanowienia o przyznaniu wynagrodzenia.

Rzecznik Marcin Wiącek napisał w tej sprawie do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara.

Resort rozpoczyna prace koncepcyjne w celu rozwiązania problemu.

Maria Ejchart w odpowiedzi na pismo wysłane przez Rzecznika Praw Obywatelskich poleciła w marcu tego roku rozpoczęcie prac koncepcyjnych mających na celu rozwiązanie problemu wielomiesięcznych opóźnień w wydawaniu przez sądy postanowień o przyznaniu wynagrodzenia tłumaczom przysięgłym.

 Istotne z punktu widzenia możliwości przyjęcia przyszłych rozwiązań legislacyjnych będzie ustalenie, czy zmiany te, a jeśli tak, to w jakim stopniu, wpłyną na zwiększenie wydatków z budżetu państwa. Ponadto niezbędne będzie zagwarantowanie właściwej pozycji procesowej stron postępowania. Wynikiem powyższych działań będzie podjęcie decyzji dotyczącej ewentualnych prac nad zmianą obowiązujących obecnie przepisów.