Do praktyki bankowości, finansów i restrukturyzacji kancelarii prawnej KL Gates dołączył dr Adam...
Krzysztof Sobczak
23.02.2018
Rynek
To oczywiste, że potrzebna jest pewnego rodzaju warunkowość - powiedział w piątek w Brukseli...
PAP
23.02.2018
Sędziowie TK mogą zwrócić uwagę na nieporozumienia, niewłaściwie sformułowania, czy poprosić o...
Krzysztof Sobczak
23.02.2018
Mimo, że nauczyciel cierpiał na niedowład strun głosowych, to Naczelny Sąd Administracyjny nie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.02.2018
Światowi przywódcy odwracają się od praw człowieka - twierdzi Amnesty International w opublikowanym...
Krzysztof Sobczak
22.02.2018
Sprzedawcy nie mogą zabraniać fotografowania cen produktów i skanowania kodów kreskowych - twierdzi...
Krzysztof Sobczak
22.02.2018
Kancelaria Sejmu upubliczniła personalia wszystkich sędziówkandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa....
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.02.2018
Polska konsekwentnie działa na rzecz poprawy jakości powietrza, wieloletnie zaniedbania w tym...
PAP
22.02.2018
Polska spadła z 29. na 36. miejsce w tegorocznym Indeksie Percepcji Korupcji opublikowanym przez...
Krzysztof Sobczak
22.02.2018
Książka dr. Mikołaja Małeckiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. Przygotowanie do przestępstwa....
Krzysztof Sobczak
22.02.2018
Polska jest krajem suwerennym i prawo, które zostało ustanowione w parlamencie, jest prawem -...
Krzysztof Sobczak
22.02.2018
Dyżur domowy to co innego niż dyżur pod telefonem, a okres dyżuru pełnionego przez pracownika w...
Agnieszka Matłacz
22.02.2018
Ponad 17 tysięcy spraw losuje codziennie dla sędziów uruchomiony w Ministerstwie Sprawiedliwości...
Krzysztof Sobczak
22.02.2018
Sąd Najwyższy 22 lutego br. postanowił, na wniosek Sądu Rejonowego w Rzeszowie, przekazać sprawę...
PAP
22.02.2018
Prawnicy
Udzielamy pomocy w przypadku, gdy nieskuteczna okazała się egzekucja kompensaty od samego sprawcy -...
Monika Sewastianowicz
22.02.2018
Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw oferuje pomoc materialną dla osób pokrzywdzonych przestępstwem...
Monika Sewastianowicz
22.02.2018
Sąd Najwyższy ma wątpliwości, czy sędzia może być ukarany łagodniejszą karą dyscyplinarną od...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.02.2018
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku* z 13 lutego stwierdził naruszenie zakazu nieludzkiego...
Katarzyna Warecka
22.02.2018
Problem reparacji wojennych za II wojnę światową jest prawnie i politycznie zamknięty powiedział...
Krzysztof Sobczak
21.02.2018
Komisja finansów publicznych zaakceptowała w środę z niewielkimi poprawkami rządowy projektu ustawy...
PAP
21.02.2018
Ministerstwo Sprawiedliwości widzi potrzebę zmian w instytucji ubezwłasnowolnienia. Jednak ma inne...
Krzysztof Sobczak
21.02.2018
Wyznaczony został skład pięciu sędziów do sprawy prezydenckiego wniosku ws. nowelizacji o IPN -...
PAP
21.02.2018
Wyniki pracy TK w 2017 r. są nawet lepsze, niż w latach ubiegłych - powiedziała w środę prezes...
PAP
21.02.2018
Prawdopodobnie w najbliższy poniedziałek podkomisja Komisji Finansów Publicznych zajmująca się...
PAP
21.02.2018
Rzecznik Praw Obywatelskich powinien mieć świadomość tego, iż formułowanie formalnych wniosków na...
PAP
21.02.2018
Prawnicy
Znaczna liczba przedstawicieli krajów UE w konsultacjach przed piątkowym szczytem UE opowiedziała...
PAP
21.02.2018
Fairfield taką nazwę po ostatnich przekształceniach własnościowych przyjęła kancelaria prawnicza...
Krzysztof Sobczak
21.02.2018
Rynek
Wprowadzanie regulacji pozwalających na zablokowanie zbiórki publicznej, jeśli jej cel będzie...
Krzysztof Sobczak
21.02.2018
Przedstawiciele handlowi firm proponowali aneksy do umów i obniżenie rachunków za prąd. Konsumenci,...
Krzysztof Sobczak
21.02.2018
Trwa analiza uwag do projektu ustawy o jawności życia publicznego; w tej chwili nie można określić,...
PAP
21.02.2018