Umowa o wartości 70 milionów Euro została podpisana w dniu 4 września 2020 r. i obejmuje wykonanie tuneli TD1 i TD2 w związku z realizacją inwestycji pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki)”.

Sprawę prowadził zespół BWHS pod kierunkiem adwokata Macieja Wałejko.