Poszkodowana spółka zgłosiła wierzytelność odszkodowawczą wynikającą z bezprawnego zbycia jej przedsiębiorstwa na rzecz innej spółki, która następnie została postawiona w stan upadłości. - Dlatego konieczne było rozstrzygnięcie czy poszkodowany, reprezentowany przy transakcji zbycia przedsiębiorstwa przez swój zarząd, przyczynił się do powstania szkody. Ponadto trzeba było sprawdzić, jaki jest charakter odpowiedzialności członków zarządu spółki akcyjnej, czy istnieje solidarna odpowiedzialność za szkodę poszkodowanej spółki i członków jej zarządu oraz czy doszło do nadużycia stosunku korporacyjnego - informuje kancelaria. 

 

Sąd przyjął argumentacje kancelarii

Już wcześniej, w ramach postępowania upadłościowego, sąd przyjął argumentację kancelarii oraz uznał wierzytelność innego klienta, będącego głównym akcjonariuszem Cementowni, wynikającą z tzw. szkody refleksowej. Wtedy ocenił, że szkoda polegająca na uszczupleniu majątku przedsiębiorstwa powoduje roszczenie odszkodowawcze jego akcjonariusza, wynikające ze spadku wartości posiadanych przez niego akcji.

Czytaj: Od obiegu dokumentów, po zespoły śledcze - innowacje wchodzą do polskich kancelarii>>

Klientom doradzał zespół prawników Porwisz i Partnerzy, z Tomaszem Rytlewskim, partnerem zarządzającym kancelarii, na czele. W skład zespołu wchodziła też partner Lucyna Dygas oraz prawnik Paweł Tabora.

W kancelarii ponad 30 prawników

Kancelarie informuje, że zatrudnia ponad 30 prawników, którzy tworzą energiczny zespół, "bez skostniałych struktur i procedur, za to z umiejętnością szybkiego dostosowania się do klientów, którzy cenią tradycję, doświadczenie oraz nowoczesność". 

Doradza w kwestiach korporacyjnych, transakcjach fuzji i przejęć, reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych. Oferuje również usługi doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w sektorze mediów i rozrywki, nieruchomości, energetycznego, dóbr konsumpcyjnych oraz transportu.