NSA: uzasadnienie wyroku musi być dokładne

Uzasadniając wyrok, sąd administracyjny musi dokładnie wytłumaczyć, dlaczego wydał takie rozstrzygnięcie - orzekł w środę Naczelny Sąd Administracyjny. Uzasadnienie musi zawierać analizę przepisów i...

29.08.2013

Ryczałt wymaga dwóch oświadczeń

Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem winno być złożone odrębnie, co do przychodów z działalności wykonywanej samodzielnie i co do przychodów uzyskiwanych z udziału w spółce prowadzącej...

28.08.2013

Pogrzeby kościelne nie są zwolnione z VAT

Czynności związane z usługami pogrzebowymi, wykonywane przez kurię Kościoła katolickiego w ramach zarządu cmentarzami wyznaniowymi, nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

27.08.2013