W przedmiotowej sprawie przedsiębiorca, który jest także zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT przed 1 kwietnia 2014 r. nabył w ramach umowy leasingu operacyjnego samochód osobowy o masie do 3,5 tony i przeznaczył go wyłącznie na wynajem przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. Samochód został wydany najemcy w grudniu 2013 roku. Później przedmiotowy samochód dalej będzie przeznaczony na potrzeby najmu, a w okresie, którym nie będzie wynajmowany, będzie wykorzystywany, jako pojazd firmowy służący m.in. na potrzeby dojazdu do kontrahentów.

Podatnik wskazał, że po upływie 6 miesięcznej umowy wynajmu nie zamierza wykorzystywać samochodu w jakimkolwiek zakresie na cele prywatne. Dla celów prywatnych dysponuje innym samochodem.

Zdaniem podatnika przysługuje mu prawo do odliczenia VAT w pełnej wysokości z tytułu faktur wynikających z umowy leasingowej, przez cały okres trwania umowy leasingowej, pod warunkiem, że umowa zostanie w terminie zarejestrowana u właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zachowanie nabytego prawa do odliczenia pełnej kwoty VAT wynika wprost z brzmienia art. 13 ustawy z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. Poz. 312). Zdaniem podatnika w takiej sytuacji nie musi on nawet prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu.

Zobacz: Chcesz odliczać VAT od rat - do 2 maja zarejestruj leasing auta >>

Fiskus miał inne zdanie. Potwierdził co prawda, że na dzień 1 kwietnia 2014 r., podatnikowi przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu rat leasingowych od samochodu przeznaczonego wyłącznie na wynajem. W dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej nabyty przez podatnika samochód osobowy w ramach umowy leasingu był bowiem przeznaczony wyłącznie na wynajem a oddanie w odpłatne używanie przedmiotowego pojazdu było przedmiotem działalności podatnika.

  Zobacz książkę "Samochody a VAT i podatki dochodowe" dostępną w ksiegarni internetowej Profinfo >>

Sytuacja zmieniła się jednak, gdy samochód osobowy został przeznaczony również do celów innych niż najem (nie jest przeznaczony wyłącznie do wynajmu). Tu z uwagi na fakt, iż podatnik sam wskazał, że dokumenty, którymi będzie dysponował nie będą jednoznacznie wykluczały wykorzystania samochodu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą oraz to, że nie zamierza prowadzić ewidencji przebiegu samochodu, wykluczającej użycie tego samochodu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Podatnikowi będzie więc przysługiwało prawo do odliczenia 50 proc. podatku naliczonego z tytułu rat leasingowych wynikających z umowy leasingu operacyjnego przedmiotowego samochodu.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 16 kwietnia 2014 r., IPTPP4/443-18/14-5/UNR

Zobacz też: Czy można korzystać z pełnego odliczenia VAT od rat leasingowych na zasadzie praw nabytych? >>

Zmiany w zasadach odliczania VAT od samochodów firmowych >>

Chcesz odliczyć pełny VAT od samochodu musisz prowadzić ewidencję >>

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego