NSA: pracownik skarbówki musi znać wyroki sądów

Pracownik izby skarbowej musi znać orzecznictwo sądów administracyjnych - stwierdził w czwartek Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę urzędnika, który liczył na zwolnienia z podatku od...

13.12.2013

Karą porządkową wójt nie ustali stanu faktycznego

Jeżeli podatnik uchyla się od dostarczenia stosownej dokumentacji służącej określeniu podatku od nieruchomości to wójt powinien ustalić zobowiązanie podatkowe w wysokości wynikającej z danych...

12.12.2013

Usługi VOD opodatkowane są podstawową stawką VAT

Usługi VOD nie korzystają z opodatkowania obniżoną stawką VAT w wysokości 8 proc., ponieważ zostały wyraźnie wyłączone z zakresu poz. 169 załącznika nr 3 do ustawy. Zatem powinny być one opodatkowane...

04.12.2013

Darowizna uderza w konkubinaty

Przepływy finansowe między konkubentami fiskus może uznać za darowiznę i opodatkować ją 20-procentową stawką sankcyjną. Tak wynika z wyroku NSA z 10 października 2013 r.

02.12.2013

RIO: gmina nie może wprowadzić ulgi podatkowej

Rada gminy wprowadzając w uchwale zwolnienie częściowe w istocie wprowadza ulgę podatkową, do czego nie jest upoważniona. Tak stwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie w uchwale z 3...

28.11.2013

PCC: dopiero odmowa umożliwia stwierdzenie nadpłaty

Dopiero odmowa wyrażenia zgody przez wierzycieli na przejęcie zobowiązań darczyńcy przez obdarowanego po zawarciu umowy darowizny, daje podstawę do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w...

27.11.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski