Fiskus nie zaświadcza tylko o aktualnym stanie

Obowiązek potwierdzenia przez fiskusa stanu faktycznego istniejącego w dniu wydania zaświadczenia oznacza, że może ono dotyczyć potwierdzenia zarówno zdarzeń aktualnych jak i mających miejsce w...

12.03.2014

Przekazanie OPP obuwia nie jest zwolnione z VAT

Nieodpłatne przekazanie w formie darowizny obuwia niepełnowartościowego na rzecz organizacji pożytku publicznego nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

28.02.2014

„Danie dnia” na paragonie fiskalnym wystarczy

Restaurator może stosować nazwę danie dnia na paragonach fiskalnych, bez szczegółowego opisywania poszczególnych składników posiłków. Tak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji...

21.02.2014

MF: umorzenie dotyczy wyłącznie zaległości podatkowej

W momencie złożenia wniosku o umorzenie zaległości podatkowej, zobowiązanie podatkowe musi się już przekształcić w zaległość podatkową wskutek niezapłacenia podatku w terminie - wyjaśnił Minister...

21.02.2014