W przedmiotowej sprawie producent piwa wskazał, że niekiedy wyroby, które stają się nieprzydatne do spożycia są niszczone. Przed dokonaniem niszczenia tych wyrobów wysyła do właściwego naczelnika urzędu celnego pisemną informację zawierającą dane o rodzaju i ilości niszczonych wyrobów. Funkcjonariusze urzędu celnego nie zawsze przybywają i są obecni w czasie niszczenia, pomimo tego, że zawsze są o nim uprzednio zawiadamiani. W takim przypadku protokół zniszczenia piwa nie jest podpisany przez przedstawicieli organu podatkowego. Podpisany jest tylko przez przedstawicieli producenta piwa.

Producent uważa, że w takiej sytuacji też ma prawo do zwolnienia z akcyzy. Jak podkreślił zwolnienie wymaga podpisania protokołu zniszczenia wyrobów akcyzowych przez funkcjonariuszy, którzy są „obecni przy czynnościach zniszczenia”. W rezultacie z oczywistych względów obowiązek posiadania takiego protokołu podpisanego przez funkcjonariuszy nie wystąpi, jeśli nie są oni obecni przy czynnościach zniszczenia.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu nie zgodził się z przedsiębiorcą. Według organu, z § 17 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego wynika, że aby wyroby akcyzowe - które znajdując się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, stały się nieprzydatne do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia i za zgodą właściwego naczelnika urzędu celnego zostały zniszczone w składzie podatkowym - mogły korzystać ze zwolnienia, muszą zostać zniszczone w obecności przedstawiciela właściwego organu podatkowego, który podpisuje protokół zniszczenia tych wyrobów.

Dlatego producent nie ma prawa do stosowania zwolnienia, o którym mowa w tym przepisie w sytuacji, w której pomimo uprzedniego zawiadomienia funkcjonariusze celni nie przybywają i nie są obecni w czasie niszczenia piwa i protokół zniszczenia nie jest podpisany przez przedstawicieli organu podatkowego.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 28 lutego 2014 r., ILPP3/443-98/13-2/TK, LEX nr 219809

Omówienie pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa