VAT: zniszczenie też można uznać za dostawę towarów

Wyprodukowanie a następnie zniszczenie towarów na zlecenie zamawiającego, za wynagrodzeniem, należy uznać za odpłatną dostawę towarów, którą należy udokumentować poprzez wystawienie faktury VAT. Tak...

23.01.2014

NSA: minister finansów nie jest doradcą podatkowym

Nie można czynić organowi interpretacyjnemu zarzutu, że nie wskazał, czy w opisanym we wniosku stanie faktycznym mógł mieć zastosowanie inny przepis, skoro sam wnioskodawca o to nie wnosił....

21.01.2014

WSA: sam biznes z polską firmą nie rodzi opodatkowania

Nie można wywodzić obowiązku podatkowego nierezydenta, będącego kontrahentem spółki polskiej, w oparciu o to, że efekt usługi wykonanej przez nierezydenta będzie się odnosił do kontrahenta polskiego....

15.01.2014