Tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 lutego 2014 r. Zdaniem sądu informacja, czy podatnik płaci daniny, podobnie jak wiadomość o wydaniu decyzji w sprawie opodatkowania nieruchomości nie jest informacją skarbową. Odpowiedź na pytanie o płacenie podatków przez podatnika stanowi wyraz realizacji konstytucyjnej zasady prawa do informacji, określonej w art. 61 ust. 3 Konstytucji RP i realizowanej przez ustawę o dostępie do informacji publicznej. Informacja ta nie korzysta z ochrony ordynacji podatkowej, gdzie tajemnica skarbową są objęte indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów.  Więcej>>>