Jeden przychód, jedno źródło

Skoro przychód z planowanej sprzedaży obejmuje składniki majątku wykorzystywane na potrzeby pozarolniczej działalności gospodarczej i nie jest nim nieruchomość mieszkalna to przychodu tego nie można...

09.10.2013

PCC: fiskus może wzruszyć wycenę rzeczoznawcy

Wartość zbywanej nieruchomości do celów podatkowych musi odpowiadać jej wartości rynkowej, nawet jeżeli została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w...

03.10.2013

Faktury mogą być przechowywane w formacie PDF

Dopuszczalne jest, aby kopie faktur przechowywane były wyłącznie w formie elektronicznej z zachowaniem możliwości wydrukowania ich na żądanie organów podatkowych w podziale na okresy rozliczeniowe,...

03.10.2013

Fiskus nie ma wyboru jeżeli podatnik nie ma interesu

Fiskus może zastosować ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych, jeżeli ustali w sprawie przesłanki ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. Tak wynika z wyroku NSA z 3 września 2013 r.

30.09.2013

Brak prądu nie wyłącza wyższego opodatkowania

Brak przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nie ma charakteru trwałego więc nie uzasadnia stosowania niższych stawek podatku od nieruchomości. Takie stanowisko wynika z wyroku NSA z 19 lipca 2013...

27.09.2013

PIT: wspólność majątkowa chroni od opodatkowania

Skoro, z uwagi na wspólność majątkową, nie można wyodrębnić udziałów, które małżonkowie posiadali w chwili nabycia nieruchomości w małżeństwie, to nie można też przyjąć, że pięcioletni termin zbycia...

18.09.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski