VAT: umowa nie może wpływać na wysokość podatku

Nie można na skutek zawartej umowy cywilnoprawnej dokonywać zmian w zakresie już powstałych obowiązków podatkowych, korygować je, wpływać na wysokość podatku od towarów i usług. Tak orzekł NSA w...

18.11.2013

NSA: psychoanalityk to też medyk

Zawód psychoanalityka, posiadającego fachowe kwalifikacje, czyli stosowny zasób wiedzy i umiejętności, wymaganych do udzielania świadczeń zdrowotnych, zweryfikowane w ramach członkowskiej procedury...

15.11.2013

NZOZ także mógł korzystać ze zwolnienia podatkowego

Minister finansów wyjaśnił, że w stanie prawnym obowiązującym do 30 czerwca 2011 r. niepubliczny zakład opieki zdrowotnej jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mógł korzystać ze...

14.11.2013

CIT: kwota niższa od kapitału nie zwalnia z podatku

Wyłączenie z przychodów do opodatkowania nie obejmuje wartości odsetek od zbywanej wierzytelności z tytułu kredytu albo pożyczki. Takie stanowisko przyjął NSA w wyroku z 16 października 2013 r.

12.11.2013

NSA: starostwo powiatowe nie jest podatnikiem VAT

Powiat, a nie starostwo powiatowe, jest podatnikiem VAT - orzekł w czwartek Naczelny Sąd Administracyjny w sporze starostwa powiatowego w Międzyrzeczu z Izbą Skarbową w Poznaniu. Sąd wyjaśnił, że...

08.11.2013

CIT: software to nie utwór literacki

Programy komputerowe posiadają samodzielny, odrębny charakter i jedynie korzystają z ochrony prawnej tak jak utwory literackie. Oznacza to, że opłaty za użytkowanie lub prawo użytkowania tzn....

06.11.2013

Koniec uchybienia musi być pewny

Dokonując wykładni pojęcia dzień ustania przyczyny uchybienia terminowi, należy mieć na uwadze zdarzenie potwierdzone (niedomniemywane) oparte na dacie pewnej. Tak przyjął NSA w wyroku 10...

05.11.2013

MF nie może interpretować warunkowo

Ocena prawna wyrażona przez ministra finansów w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego nie powinna mieć charakteru warunkowego (wielowariantowego). Tak wynika z wyroku NSA z 3 października...

29.10.2013

NSA: renta planistyczna nie jest kosztem podatkowym

Renta planistyczna, czyli opłata od wzrostu wartości nieruchomości, nie jest kosztem podatkowym - orzekł w piątek Naczelny Sąd Administracyjny. Podatnik, który sprzedaje działkę i musi zapłacić taką...

28.10.2013