VAT: kaucja gwarancyjna nie daje prawa do korekty

Kwoty należności (wierzytelności) objętej potrąceniem nie można uznać za kwotę nieuregulowaną. W konsekwencji, do tej części zatrzymanego wynagrodzenia nie znajdują zastosowania regulacje dotyczące...

08.01.2014

Konfuzja wierzytelności nie podlega PIT

W przypadku, gdy zobowiązanie podatnika wobec spółki osobowej wygaśnie wskutek konfuzji, po jego stronie nie powstanie przychód (lub dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób...

07.01.2014

WSA: część dachu nie powoduje opodatkowania

Przyjęcie, że obiekt posiadający 50 proc. dachu, stanowi budynek, rozszerza jasną literalnie jednoznaczną definicję budynku, na budynki, które posiadają część dachu, tworząc tym samym dodatkowy...

27.12.2013

SN: wyłudzający podatek odpowie za dwa przestępstwa

Wyłudzający VAT może być skazany zarówno za przestępstwo skarbowe, jak i za przestępstwo prania brudnych pieniędzy - rozstrzygnął w środę w uchwale Sąd Najwyższy. Chodziło o właściciela śląskiej...

19.12.2013

NSA: pracownik skarbówki musi znać wyroki sądów

Pracownik izby skarbowej musi znać orzecznictwo sądów administracyjnych - stwierdził w czwartek Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę urzędnika, który liczył na zwolnienia z podatku od...

13.12.2013

Karą porządkową wójt nie ustali stanu faktycznego

Jeżeli podatnik uchyla się od dostarczenia stosownej dokumentacji służącej określeniu podatku od nieruchomości to wójt powinien ustalić zobowiązanie podatkowe w wysokości wynikającej z danych...

12.12.2013
 
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski