CIT: przychód korygujemy wstecz

Bez względu na przyczynę wystawienia faktury korygującej, korekta wielkości przychodu powinna być rozliczona w okresie rozliczeniowym, w którym został już ujęty przychód należny. Tak wynika z wyroku...

30.05.2014