Wyrok nie zastąpi interpretacji

Wyrok sądu administracyjnego nie zastępuje indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Sąd wyłącznie kontroluje zgodność z prawem zaskarżonej interpretacji. Tak wynika z wyroku NSA z 30...

30.05.2014

Sportowcy też mogą płacić podatek liniowy

Przychody wymienione w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście można, w określonych warunkach, zaliczyć do źródła działalność gospodarcza i opodatkować je podatkiem liniowym 19 proc....

26.05.2014

Świadczenia z tytułu rekonwersji są zwolnione z PIT

Kwoty wypłacone osobie pobierającej wojskową rentę rodzinną z tytułu rekonwersji, zwrotu kosztów jednorazowego przejazdu oraz zwrotu kosztów przewozu urządzenia domowego korzystają ze zwolnienia od...

22.05.2014

PIT: wydatki na studia notariusz wrzuci w koszty

Jeżeli program studiów podyplomowych jest bezpośrednio związany z zakresem prowadzonej przez notariusza działalności gospodarczej, a zdobyta wiedza wpływa na zachowanie źródła przychodów, to nie ma...

19.05.2014

PIT: ujęcie w ewidencji kwalifikuje przychód

Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby działalności gospodarczej, ale nieujętej w ewidencji środków trwałych, nie stanowi przychodu z...

16.05.2014

Karę porządkową płaci spółka a nie jej prezes

W postępowaniu kontrolnym, którego stroną jest spółka, kara porządkowa może być nałożona jedynie na tę spółkę, jako osobę prawną, a nie na członka jej zarządu (osobę fizyczną). Tak wynika z wyroku...

07.05.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski