"L" w dowodzie rejestracyjnym nie zwalnia z podatku

Brak jest przepisów pozwalających na uznanie, że adnotacja L w dowodzie rejestracyjnym pojazdu jest równoznaczna z uznaniem go za pojazd specjalny. Tak wynika z wyroku NSA z 18 lutego 2014 r.

27.03.2014

PIT: byle jakie sprawozdanie nie daje prawa do ulgi

Prawidłowo sporządzone przez kościelną osobę prawną sprawozdanie musi pozwolić fiskusowi na sprawdzenie, jaki podmiot świadczenie z darowizny od kościelnej osoby prawnej otrzymał. Takie stanowisko...

25.03.2014

2 darowizny, 1 akt notarialny, 0 podatku

Jeden akt notarialny obejmujący dwie darowizny tej samej rzeczy między członkami rodziny pozwala uniknąć podatku od darowizny. Tak wynika z interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z 19 lutego...

21.03.2014

UKS może przetwarzać informacje o osobach trzecich

W sprawach karno-skarbowych o nieujawnione dochody urzędy kontroli mają prawo włączać do dowodów akty notarialne i przetwarzać informacje o osobach trzecich, mimo, że sprawa ich nie dotyczy - uznał...

19.03.2014

NSA: ogólniki nie wstrzymają egzekucji podatku

Sąd administracyjny nie wstrzyma wykonania decyzji, jeżeli podatnik tylko ogólnikowo wskaże, że egzekucja przyczyni się do wystąpienia dużych strat w prowadzonej przez niego działalności. Tak wynika...

17.03.2014

Zawarcie umowy dożywocia nie zwalnia z PIT

Dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości w drodze umowy dożywocia nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT,...

14.03.2014