Na barce skład podatkowy nie powstanie

Organ podatkowy nie może wydać spółce zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego na barce lub zgody na rozszerzenie istniejącego zezwolenia o barki (bunkierki) przemieszczające się po drogach...

22.08.2014

Pośrednik pozbawia karty podatkowej

Podatnik w przypadku skorzystania z usług pośrednictwa w pozyskiwaniu turystów, utraci prawo do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. Tak wynika z interpretacji...

18.08.2014

CIT: sama faktura nie tworzy kosztów

Jeżeli faktura nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji dokonanej między podmiotami, to określony w niej wydatek nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów. Tak wynika z wyroku WSA w...

12.08.2014

VAT: żonie nie podarujesz bez podatku

Nieodpłatne przekazanie towarów handlowych żonie przez męża, przy nabyciu których mężowi przysługiwało prawo do odliczenia, podlega VAT, przy czym czynność ta nie powinna być udokumentowana fakturą....

12.08.2014

VAT: uczestnik konferencji może też być turystą

Organizacja czasu wolnego od zajęć merytorycznych, czy transport uczestników konferencji w związku z organizacją czasu wolnego stanowią świadczenia, które nie są niezbędne do rzetelnego i właściwego...

06.08.2014

VAT: sama faktura nie daje prawa do odliczenia

Źródłem prawa do odliczenia podatku naliczonego nie jest sama faktura, lecz nabycie towaru lub usługi i wykorzystanie do wykonywania czynności opodatkowanych. Tak stwierdził WSA w Białymstoku w...

30.07.2014