PIT: wydatki na studia notariusz wrzuci w koszty

Jeżeli program studiów podyplomowych jest bezpośrednio związany z zakresem prowadzonej przez notariusza działalności gospodarczej, a zdobyta wiedza wpływa na zachowanie źródła przychodów, to nie ma...

19.05.2014

PIT: ujęcie w ewidencji kwalifikuje przychód

Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby działalności gospodarczej, ale nieujętej w ewidencji środków trwałych, nie stanowi przychodu z...

16.05.2014

Karę porządkową płaci spółka a nie jej prezes

W postępowaniu kontrolnym, którego stroną jest spółka, kara porządkowa może być nałożona jedynie na tę spółkę, jako osobę prawną, a nie na członka jej zarządu (osobę fizyczną). Tak wynika z wyroku...

07.05.2014

PIT: to wypłata czyni komornika sądowego płatnikiem

Komornik sądowy nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli nie dokonuje za zakład pracy wypłaty świadczeń pracowniczych. A sporządzenie projektu planu podziału sumy uzyskanej...

06.05.2014

CIT: faktoring odwrotny chroni przed korektą kosztów

Firma nie będzie zobowiązana do korekty kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy zgodnie z umową faktoringu odwrotnego jej zobowiązanie względem dostawcy regulowane jest przez bank, pełniący...

04.05.2014

VAT: oddział firmy zagranicznej pozwala na odliczenie

Firma, która na terenie Polski nie posiada swojej siedziby a jedynie oddział, ma prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupów dokonywanych przez ten oddział. Zakupy muszą jednak pozostawać w związku z...

01.05.2014

Rozmach pozbawia ryczałtu

Wynajmowanie nieruchomości na szeroką skalę to przejaw stałej i zorganizowanej działalności gospodarczej. Dochód z najmu nie może być wówczas objęty ryczałtem. Tak wynika z wyroku NSA z 4 kwietnia...

30.04.2014

Gmina odliczy VAT od budowy sieci kanalizacyjnej

Gmina może odliczyć podatek VAT zawarty w fakturach za wykonanie sieci kanalizacyjnej, która została nieodpłatnie oddana w zarząd gminnej jednostce budżetowej uznał WSA w Rzeszowie.

28.04.2014

Syndyk odprowadzi zaliczkę na PIT

Syndyk jako zarządzający majątkiem masy upadłości i jednocześnie osoba dysponująca środkami finansowymi uzyskanymi w toku postępowania upadłościowego ze sprzedaży majątku spółki jawnej jest...

23.04.2014
 
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski