Darowizna znaku towarowego podlega...PIT

Nabycie od brata w drodze darowizny praw własności intelektualnej nie podlega podatkowi od spadków i darowizn. Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

11.03.2015

VAT: jest dzierżawa, jest podatek

Wydzierżawianie przez osoby fizyczne gruntów firmie wydobywającej kopaliny to odpłatne świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu VAT. Tak wynika z wyroku NSA z 18 grudnia 2014 r.

11.03.2015

CIT: wspólnota mieszkaniowa nie oszczędza bez podatku

Wspólnota mieszkaniowa, która gromadzi swoje środki na rachunku oszczędnościowym, musi rozliczyć się z fiskusem. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19...

10.03.2015

Rozliczenia PIT biuro musi już wbić na kasę

Biuro rachunkowe sporządzając roczne deklaracje podatkowe na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie może od 1 marca korzystać ze zwolnienia z...

09.03.2015

WSA: uzasadnienie interpretacji ogrywa ważną rolę

Prowadzona przez sąd analiza zgodności z prawem każdej interpretacji przepisów prawa podatkowego powinna zwracać uwagę nie tylko na aspekty materialne (na prawidłowość interpretacji), ale może przede...

06.03.2015

CIT: późniejsza dotacja nie wymaga wstecznej korekty

Nie ma konieczności wstecznego korygowania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, na których nabycie czy wytworzenie spółka po pewnym czasie od przyjęcia ich do używania i rozpoczęcia...

03.03.2015
 
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski