Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski. Spółka ma zostać wspólnikiem innej spółki kapitałowej w wyniku otrzymania aportem jej udziałów, gdyż ta nabędzie od obecnych udziałowców spółki zależnej część udziałów. Udziałowcy mają otrzymać w zamian jej nowe udziały, wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. W wyniku podwyższenia kapitału i wniesienia aportem udziałów w spółce zależnej, spółka uzyska w niej bezwzględną większość głosów. Pojawiło się pytanie, czy planowana transakcja wymiany udziałów będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że planowana transakcja wymiany udziałów, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Pomimo że objęcie udziałów lub akcji w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny wnoszony do tej spółki, należy traktować jako zmianę umowy spółki i podlega ono opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to w art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziany został wyjątek od powyższej zasady. Zgodnie nim, transakcja wymiany udziałów nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, pod warunkiem że w zamian za udziały spółki kapitałowej, wnoszone są do tej spółki udziały lub akcje innej spółki kapitałowej, dające w niej większość głosów.

W przypadku transakcji wymiany udziałów znajdzie zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 6 lit. c ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, bowiem zmiana umowy spółki związana będzie z wniesieniem jako aportu udziałów w innej spółce kapitałowej, dających w niej większość głosów, w zamian za nowe udziały w spółce kapitałowej, wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 czerwca 2015 r., sygn. IBPB-2-1/4514-4/15/MD

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego