SSE: udział kooperanta nie oznacza utraty zwolnienia

Zwolnieniu podatkowemu podlegać będą nie tylko przychody i związane z nimi koszty uzyskania przychodów będące bezpośrednio wynikiem działalności na terenie strefy ekonomicznej, ale także przychody i...

29.01.2015

CIT: nie ma świadczenia, nie ma daniny

Przekazanie majątku spółki jej udziałowcowi w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym nie powoduje u niej powstania przychodu. Tak wynika z wyroku NSA z 8 stycznia 2015 r.

28.01.2015

VAT: e-medycyna nie korzysta ze zwolnienia z podatku

Usługi telemedycyny w zakresie e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry nie korzystają ze zwolnienia z VAT. Tak wskazał...

26.01.2015
 
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski