VAT: wartość małych prezentów jest kwotą netto

Łączną wartość prezentów małej wartości nieprzekraczającą w roku podatkowym kwoty 100 zł, należy rozumieć, jako cenę ich nabycia netto (bez podatku). Tak stwierdził NSA w wyroku z 1 lipca 2014 r.

21.10.2014