VAT: zestaw „on-pack” to nie jeden towar

Zmiana formy sprzedaży, tj. sprzedaż łączna dwóch towarów, bez zmiany istoty i właściwości tworzących go towarów nie powoduje powstania nowego towaru. Tak wynika z interpretacji indywidualnej...

21.10.2014

PIT: wydatek wymaga rzetelnego dowodu

Samo stwierdzenie, że podatnik nabył towar, nie obliguje fiskusa do zaliczenia spornych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, w sytuacji, gdy wydatki te nie były należycie udokumentowane. Tak...

16.10.2014

PIT: wydruk z portalu aukcyjnego nie dokumentuje kosztu

Podatnik nie może dokonać ujęcia kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, na podstawie wydruku z portalu aukcyjnego zawierającego dane identyfikujące osobę sprzedającego i identyfikujące...

13.10.2014

MF z janosikowym "pójdzie" do NSA

Ministerstwo Finansów nie zgadza się z wyrokami WSA w Warszawie, które uchyliły 4 decyzje ministra finansów określające wysokość zobowiązania województwa mazowieckiego z tytułu tzw. janosikowego i...

02.10.2014