Gmina nie musi wskazywać inkasenta z imienia i nazwiska

Skoro opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne czy krajobrazowe, to niewątpliwie najbardziej...

30.03.2015

Artysta grający koncerty korzysta ze zwolnienia z VAT

Świadczone przez artystę wykonawcę usługi kulturalne, polegające na graniu koncertów wspólnie z innymi artystami zatrudnianymi przez niego na podstawie umów o dzieło, korzystają ze zwolnienia od...

27.03.2015

CIT: o udziale gminy w podatku decyduje umowa o pracę

Określenie przez pracodawcę w umowie o pracę miejsca świadczenia pracy przez konkretnego pracownika, przesądza o tym, która gmina uzyska odpowiedni, procentowo określony udział w CIT zapłaconym przez...

27.03.2015

Akcyza: zamieszanie może zdecydować o opodatkowaniu

Sposób pobrania próbek materiału powinien być taki, by były one reprezentatywne dla badanego produktu, by gwarantował rzetelne jego zbadanie i wyniki odpowiadające rzeczywistemu składowi chemicznemu....

26.03.2015

Ustawa o lasach też wyłącza PCC

Wyłączeniem z PCC spraw podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami objęte są zarówno czynności podlegające przepisom ustawy o gospodarce nieruchomościami, jak i czynności podlegające...

17.03.2015