W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się spółka, która zajmuje się hurtowym handlem materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. Aby realizować działalność gospodarczą spółka 10 czerwca 2014 r. nabyła z Niemiec samochód na podstawie faktury VAT, w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu. Tego samego dnia samochód został przywieziony na teren Polski na tymczasowych tablicach rejestracyjnych i był w posiadaniu spółki od dnia wystawienia faktury sprzedaży. 17 czerwca 2014 r. spółka sprzedała samochód firmie leasingowej. Z kolei protokołem zdawczo-odbiorczym z 25 czerwca 2014 r. samochód został przekazany przez finansującego do używania spółce w oparciu o umowę leasingu operacyjnego na okres 35 miesięcy. Nabyty samochód został potraktowany, jako towar handlowy, służący do dalszej odsprzedaży w celu uzyskania leasingu zwrotnego. Pojazd w okresie od 10 do 17 czerwca 2014 r. nie był wykorzystywany przez spółkę - tylko stał i czekał na sprzedaż. W deklaracji VAT został wykazany podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia, naliczony w fakturze wewnętrznej. Odliczenie podatku naliczonego nastąpiło w wysokości 50 proc.

Spółka uznała jednak, że może odliczyć 100 proc. VAT od samochodu, jeśli ten samochód jest przeznaczony wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, jeśli oddawanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika. Przedmiotem działalności gospodarczej spółki nie jest odsprzedaż pojazdów samochodowych. Spółka uznała tą konkretną transakcję, jako incydentalną, jako całkowicie uboczny przedmiot działalności Spółki.

  Zobacz książkę "Samochody a VAT i podatki dochodowe" dostępną w ksiegarni internetowej Profinfo >>

Fiskus się nie zgodził. Uznał, że możliwość odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia takich samochodów (pojazdów), nie jest ograniczona, tylko w przypadku podatników, których przedmiotem działalności jest zbywanie samochodów osobowych, jako towarów handlowych. Okoliczność, że spółka nabyła pojazd z zamiarem dalszej odsprzedaży nie jest decydująca do uznania, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Tym samym nie daje prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego. Przedmiotem działalności spółki jest tylko handel hurtowy materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, natomiast nie prowadzi działalności w zakresie odsprzedaży samochodów. Dlatego spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego, który został nabyty z zamiarem sprzedaży firmie leasingowej (leasing zwrotny).

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 grudnia 2014 r., sygn. akt IBPP2/443-899/14/ICz, LEX nr 249231

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego