W przedmiotowej sprawie do fiskusa w sprawie możliwości skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania dziecka zwrócił się rodzić, którego córka studiuje w Stanach Zjednoczonych. Córka pracując legalnie, uzyskała dochody wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, przy czym dochody te przekroczyły kwotę wolną od podatku. Rodzic wskazał również, że on oraz jego żona spełniają kryteria uprawniające do ulgi na dziecko, ponieważ osiągają dochody opodatkowane według skali podatkowej oraz wykonują władzę rodzicielską.

Rodzic zapytał, czy jemu i jego żonie przysługiwało w 2013 r. prawo do odliczenia ulgi z tytułu wychowania córki, która ma mniej niż 25 lat, która nie podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i która nie ma w Polsce miejsca zamieszkania.

On sam uważa, że ulga z tytułu wychowywania dziecka jemu i jego małżonce przysługuje, ponieważ córka spełnia kluczowe kryteria, gdyż miała poniżej 25 lat, uczyła się cały rok w instytucji, o której mowa w przepisach regulujących szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Polska państwie oraz nie uzyskała dochodów podlegających opodatkowaniu, bo jej dochody w USA nie podlegają obowiązkowi podatkowemu.

Fiskus zgodził się z rodzicem. Uznał, że aby móc skorzystać z ulgi na dzieci należy m.in. utrzymywać w roku podatkowym dzieci własne lub przysposobione do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Polska państwie, które w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b ustawy o PIT w łącznej wysokości przekraczającej kwotę wolną od podatku.

Zobacz: PIT 2014: nowe zasady dotyczące ulgi na dzieci >>

A skoro córka nie ma na terytorium Polski miejsca zamieszkania, to uzyskane przez nią dochody z uwagi na fakt nie uzyskania dochodów na terenie Polski podlegają opodatkowaniu tylko w Stanach Zjednoczonych.

Jeżeli więc istotnie miejscem zamieszkania córki są Stany Zjednoczone, to należy uznać, że jego córka nie uzyskuje w Polsce dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy o PIT. Tym samym, jeżeli istotnie spełnione zostały pozostałe warunki uprawniające rodzica do zastosowania ulgi z tytułu wychowywania dziecka, to miał on prawo do odliczenia przedmiotowej ulgi w zeznaniu rocznym za 2013 r.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 marca 2015 r., sygn. akt IBPBII/1/415-1043/14/ASz

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego